Skip to main content

Eneboligens opprinnelse

Les hele diskusjonstråden kommentaren er knyttet til her.
Takk for lenker og utdyping! Du har helt klart rett i at allmenningenes oppløsning må forstås primært utifra juridisk og økonomisk utvikling fra tidlig moderne tid, det er jo nettopp dette David Bollier er opptatt av også. Vil tro du vil ha stor glede av hans forrige bok "Green Governance: Ecological Survival, Human Rights, and the Law of the Commons", som han har laget ei flott hjemmeside til: http://commonslawproject.org/

Selv har jeg kun lest "Think Like a Commoner", som er ment som ei inspirasjonsbok for den allmenne mann og kvinne.

Motsatsen til den suburbane eneboligen, hvor alt er brutt ned til enkeltheter, er Alexanders "A Pattern Language" hvor alt er vevd sammen i et stort hele. Se også Mehaffy & Salingaros essay "A Vision for Architecture as More Than the Sum of Its Parts": http://permaculturenews.org/20...

Også David Bollier ser ut til å ha et mildest talt anstrengt forhold til den suburbane eneboligen, og ser denne som en videreføring av "the enclosure movement" i Nord-Amerika og frarøvelsen av de opprinnelige amerikanernes land. Noe han bl.a. har redegjort for i essayet "The Fateful Choice: The Pilgrims Assign Private Property Rights in Land": http://leveveg.blogspot.no/201...
As Bradford wrote: ‘‘And no man now thought he could live except he had catle and a great deale of ground to keep them all, all striving to increase their stocks. By which means they were scattered all over the bay quickly and the townes in which they lived compactly till now was left very thinne.’’ You might say that private property rights in land were the beginning of suburban sprawl. —  David Bollier
Den norske eneboligen anno 2014 kan spores tilbake til fordrivelsen av de opprinnelige amerikanerne
Dessverre er det et faktum at suburbia var/er en bevisst strategi for å rive i filler allmenningheten og hindre allmenningene fra å gjenoppstå. Douglas Rushkoff har redegjort for dette overgrepet i sitt fabelaktige 2011-intervju hos Hilobrow: http://hilobrow.com/2011/11/04...
DR: They had to do that in order to prevent things from getting out of control. The significant points in the development of public relations were all at crisis moments. For example, labor movements; it’s not just that labor was revolting but that people were seeing that labor was revolting. There was a need to re-fashion the stories so that people would think that labor activists were bad scary people, so that people would think they should move to the suburbs and insulate themselves from these throngs of laborers, from “the masses.” Or to return to the Quaker Oats example, people used to look at long-distance-shipped factory products with distrust. Here’s a plain brown box, it’s being shipped from far away, why am I supposed to buy this instead of something from a person I’ve known all my life? A mass media is necessary to make you distrust your neighbor and transfer your trust to an abstract entity, the corporation, and believe it will usher in a better tomorrow and all that.

DR: Everything’s got to be individual, this was all planned! Any man that has a mortgage to pay is not going to be a revolutionary. With that amount to pay back, he’s got a stake in the system. True, he’s on the short end of the stick of the interest economy, but in 30 years he could own his own home. 
It got the most crafty after WWII when all the soldiers were coming home. FDR was in cahoots with the PR people. Traumatized vets were coming back from WWII, and everyone knew these guys were freaked out and fucked up. We had enough psychology and psychiatry by then to know that these guys were badly off, they knew how to use weapons, and — this was bad! If the vets came back into the same labor movement that they left before WWII, it would have been all over. So the idea was that we should provide houses for these guys, make them feel good, and we get the creation of Levittown and other carefully planned developments designed with psychologists and social scientists. Let’s put these vets in a house, let’s celebrate the nuclear family. 
Den suburbane eneboligen er spesialdesignet for å ufarliggjøre karer som disse
PN: So home becomes a thing, rather than a series of relationships?
Hjemmet har gått fra å være del av en lang rekke forbindelser til å bli et motbydelig konsumentprodukt, den isolerte eneboligens forbannelse
DR: The definition of home as people use the word now means “my house,” rather than what it had been previously, which was “where I’m from.'” My home’s New York, what’s your home? 
PN: Right, my town. 
Det er ingen ølhaller i suburbia
DR: Where are you from? Not that “structure.” But they had to redefine home, and they used a lot of government money to do it. They created houses in neighborhoods specifically designed to isolate people from one another, and prevent men in particular from congregating and organizing — there are no social halls, no beer halls in these developments. They wanted men to be busy with their front lawns, with three fruit trees in every garden, with home fix-it-up projects; for the women, the kitchen will be in the back where they can see the kids playing in the back yard. 
PN: So you don’t see the neighbors going by. No front porch.
Modernismen, som inkluderer den suburbane eneboligen, er i sin essens et verktøy for å kontrollere massene:
Slike synspunkt gjorde Le Corbusier til ein naturleg alliert for herskarane av den moderne verda. Han ynskja å gjera alt om til ein rasjonell maskin, og ein rasjonell maskin er lett å skjøna og kontrollera for dei som sit med makta. Då han døyde i 1965 sa sovjetarane; ”moderne arkitektur har mista den største meisteren sin,” mens president Johnsen kommenterte; ”innflytelsen hans var universell og arbeida hans inneheldt ein permanent kvalitet berre få kunstnarar gjennom historia har eigd.” Leonid Bresjnev og Lyndon Johnson visste kan hende ikkje mykje om kunst, men dei visste kva dei hadde grunn til å lika. — James Kalb
Nei, jeg tilskriver ikke Descartes alt som er vondt og galt her i verden. Dette tilskriver jeg Le Corbusier! Descartes utviklet en nyttig modell for vitenskapen, som dessverre har blitt misbrukt. Ikke minst av Le Corbusier. Noen sier at Le Corbusier var et barn av sin tid. Dette er feil. Vår tid er et barn av Le Corbusier. Mer enn noensinne!

- Gale entreprenører vil ødelegge indre Oslofjord og Nesodden: http://steigan.no/2014/10/22/g...
Relatert:

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?