Skip to main content

Why Permaculture is the Answer

Paper: A systems and thermodynamics perspective on technology in the circular economy. By Crelis F. Rammelt and Phillip Crisp. real-world economics review, issue no. 68
The increase of entropy on earth as a whole is reversed only because of the existence of a complex biosphere powered primarily by solar radiation, which represents the main source of work and inflow of exergy. After most of this exergy is reflected back into space, some of it is transformed by plants and organisms into chemical exergy and some of it eventually ends up buried as low entropy stocks of carbon, coal, oil and gas. Flows of energy on earth are part of an open cycle; solar exergy comes in and heat goes out. Flows of matter on the other hand are part of a closed cycle (Boulding 1966). Ecosystems are driven by high-exergy and lowentropy resources, and generate almost no waste. In contrast, engineered systems are driven by the extraction of low-exergy resources. At the other end, they produce, accumulate and dispose high-entropy emissions and waste (Nielsen 2007). This flow of energy and matter from ecological sources through the economy and back to ecological sinks has been referred to as “throughput” (Daly and Townsend 1993).
The distinction between natural and engineered systems does not mean that the former are purely frugal and cyclical, or that the latter are purely wasteful and linear. Many industries rely on the recycling of matter and energy from production processes and from consumption wastes. At the same time, the biosphere “dumps” carbon, coal, oil and gas in natural landfills (Jensen et al. 2011). While it is therefore wrong to set natural and engineered systems on opposite sides of a spectrum, there are nevertheless important differences. Nielsen and Müller (2009) argue that in natural systems, the cycles are local, decentralized and develop towards being increasingly closed with decreasing emissions and waste as a consequence. In engineered systems, however, the cycles are increasingly global, transport-intensive and have evolved to be open with increasing emissions and waste as a consequence. Waste control generally reduces profitability; costs therefore tend to be externalised.
Bill Mollison says:
When the needs of a system cannot be met from within itself, we pay the price in energy and pollution.
A permaculture system is a natural system, it's interwoven with nature. While an industrial system is engineered, wasteful and linear.

Of course, there are grades between linear and circular systems. But using permaculture design methodology you come as close to a natural system as possible. To establish small permaculture systems within the industrial system is of course a good thing to do. By time these small increments may take over, as the industrial civilization declines.

It's important to look for cracks in the industrial system where permaculture might be introduced

For more information and inspiration on local, circular and closed permaculture design systems, please visit:

www.geofflawton.com

PERMACULTURE = DESIGN WITH NATURE

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.