Saturday, January 24, 2015

Glem jødene - det er 0,01%erne som rår

Jeg kan ikke svare for venstresida, bare for meg sjøl. Det enkle svaret er nei. Det har skjedd elendighet til alle tider, og vil sikkert også skje i framtida. Men konkret og praktisk: Det er en svært liten gruppe mennesker, ca. 0,01% av menneskheten som kontrollerer det meste av kapital og eiendom, og som rår over krig og fred. Krigslobbyen er veldig sterk, og det er de samme selskapene som eier de store bankene som også eier storundustrien, deriblant våpenindustrien. Denne gruppa har kjøpt seg de fleste kongressmedlemmene i USA og parlamentarikere i mange land. Jeg jobber konkret med å kartlegge deres makt, og på bloggen her finner du en del av det arbeidet jeg har gjort. Når Obama har bombet sju land på fem år, så har det forbindelse med disse maktforholda. En mann som George Soros har så stor økonomisk makt at man skal ta det alvorlig når han krever at EU gir 20 milliarder dollar til Ukraina for å krige mot Russland. - Pål Steigan
Grunnen til at jeg poster dette sitatet er fordi jeg er trøtt av stadig å høre at jødene sitter med den reelle makta og drar i trådene, også i NRK. Derfor er Steigans arbeid av umåtelig betydning for å tilbakevise denne seiglivede konspirasjonsteorien. Det er 0,01%erne som rår. Om det er jøder blant disse har ingenting med saken å gjøre, da vi her snakker om et tett stammefellesskap.

Å til stadighet komme trekkende med jødene gjør bare så oppmerksomheten avledes fra de virkelige maktutøverne, slik at de uforstyrret kan få herje som de vil.

Relatert:
The latest comprehensive look at wealth distribution data reveals that the “ultra-rich” economic top 0.01% of US households now has an all-time high 11.1% of overall wealth. The next tier, the 0.1% – 0.99% has 10.4%, and the top 1% – 0.9% has 18.3%. In total, the top 1% now has an all-time high 39.8% of wealth.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...