Skip to main content

Glem jødene - det er 0,01%erne som rår

Jeg kan ikke svare for venstresida, bare for meg sjøl. Det enkle svaret er nei. Det har skjedd elendighet til alle tider, og vil sikkert også skje i framtida. Men konkret og praktisk: Det er en svært liten gruppe mennesker, ca. 0,01% av menneskheten som kontrollerer det meste av kapital og eiendom, og som rår over krig og fred. Krigslobbyen er veldig sterk, og det er de samme selskapene som eier de store bankene som også eier storundustrien, deriblant våpenindustrien. Denne gruppa har kjøpt seg de fleste kongressmedlemmene i USA og parlamentarikere i mange land. Jeg jobber konkret med å kartlegge deres makt, og på bloggen her finner du en del av det arbeidet jeg har gjort. Når Obama har bombet sju land på fem år, så har det forbindelse med disse maktforholda. En mann som George Soros har så stor økonomisk makt at man skal ta det alvorlig når han krever at EU gir 20 milliarder dollar til Ukraina for å krige mot Russland. - Pål Steigan
Grunnen til at jeg poster dette sitatet er fordi jeg er trøtt av stadig å høre at jødene sitter med den reelle makta og drar i trådene, også i NRK. Derfor er Steigans arbeid av umåtelig betydning for å tilbakevise denne seiglivede konspirasjonsteorien. Det er 0,01%erne som rår. Om det er jøder blant disse har ingenting med saken å gjøre, da vi her snakker om et tett stammefellesskap.

Å til stadighet komme trekkende med jødene gjør bare så oppmerksomheten avledes fra de virkelige maktutøverne, slik at de uforstyrret kan få herje som de vil.

Relatert:
The latest comprehensive look at wealth distribution data reveals that the “ultra-rich” economic top 0.01% of US households now has an all-time high 11.1% of overall wealth. The next tier, the 0.1% – 0.99% has 10.4%, and the top 1% – 0.9% has 18.3%. In total, the top 1% now has an all-time high 39.8% of wealth.

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166