Monday, January 5, 2015

Spriket mellom energibehov og energiproduksjon fram mot 2035

Energibehovet fram mot 2035, skissert av BP

Energiproduksjonen fram mot 2035, skissert av Gail Tverberg

Som Terje Bongard sier det: 
«Vi kan leve av Pensjonsfondet til evig tid», sa finanskomiteens leder Torgeir Micaelsen på TV før jul (2010). Han innser kanskje ikke alvoret før julemiddagen hans i 2040 blir en harddisk med pengedata fra en skrotet børsserver?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...