Skip to main content

Uten allmenningene er ytringsfriheten meningsløs

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her.
Bildet av verdens ledere er konstruert: http://steigan.no/2015/01/14/f...

Ja, du har rett, 1-0 til terroristene. Det er trist. Å harselere med den kristne tro er egentlig ingen vits, hva skal til i dag av harselering og satire for at en kristen skal gidde å lee på øyenbrynet? Ikke det at det er bra vi har blitt så blaserte, men religion er tross alt ingen person.

"Alle mennesker fortjener respekt, men alle ideer fortjener ikke respekt. Jeg respekterer ikke ideen om at en mann ble født av en jomfru, gikk på vannet og sto opp av de døde. Jeg respekterer ikke ideen om at vi skal følge en profet som i en alder av 53 år hadde sex med en pike på ni år og beordret mord på hele landsbyer av jøder fordi de ikke ville følge ham. Jeg respekterer ikke ideen om at Vestbredden ble overlevert jødene av gud og at palestinerne skal bli bombet og trakassert for å overgi den. Jeg respekterer ikke ideen om at vi i et tidligere liv har vært geiter, og at vi eventuelt vil leve om igjen som lus (…) Når du forlanger respekt, forlanger du at jeg lyver for deg. Jeg har altfor mye respekt for deg som menneske til å delta i en slik parodi." – Johan Hari, forfatter

Ellers er vår ytringsfrihet bunnfalsk, da det ikke er lett å gå på tvers av de rådende liberale doktriner. Det er også slik at vi ikke har noen fysisk ytringsfrihet, den er overtatt av teknokratiet og "markedet". Med dette mener jeg at allmenningheten som selvorganiserende enheter, er død.

Uten en levende allmenninghet har vi intet samfunn!

Jeg vil derfor melde at P2P-Foundation nettopp har lansert et nytt nettsted for å koordinere gjenerobringen av allmenningene: http://commonstransition.org/

Skal vi ha et samfunn hvor mennesket er fritt til å ytre seg på det dypeste plan, dvs. som et individ som er del av et større selv, ALLMENNINGHETEN, er kampen for allmenningene en kamp for ytringsfriheten.

"The P2P Foundation recently launched a new website, the Commons Transition Platform, as a central repository for policy ideas that help promote a wide variety of commons and peer-to-peer dynamics. The site represents a new, more coordinated stage of activism in this area – collecting practical policy proposals for legally authorizing and encouraging the creation of new commons."

http://bollier.org/blog/newly-... 
Så for de som ikke ønsker hodet skutt av i sin kamp for ytringsfriheten, vil jeg anbefale å kjempe for hjemkomsten av allmenningene. Hvor vi ikke kun som individer, men som fellesskap, ytrer våre liv. Hvor vi ikke kun fritt uttrykker oss gjennom våre ord, men også gjennom våre fysiske omgivelser ved å forme vårt nærmiljø.

En uhyrlig tanke for stats/markeds-duopolet.

"This is, of course, a rampant nod to commercialism, which, if we did not live in such a commercial era, would be seen for what it is. The life of a community cannot be held hostage, by a person or corporation who seeks to make money and profit from the construction of its streets and buildings. The streets and buildings are part of the neighborhood’s life blood, the city’s lifeblood, and they must be interwoven with the activities and life of the people themselves. Anything less leads inevitably to drug abuse, crime, teenage violence, anomie, and despair – the very earmarks of modern urbanism." – Christopher Alexander

Comments

Popular posts from this blog

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…