Wednesday, January 14, 2015

Uten allmenningene er ytringsfriheten meningsløs

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her.
Bildet av verdens ledere er konstruert: http://steigan.no/2015/01/14/f...

Ja, du har rett, 1-0 til terroristene. Det er trist. Å harselere med den kristne tro er egentlig ingen vits, hva skal til i dag av harselering og satire for at en kristen skal gidde å lee på øyenbrynet? Ikke det at det er bra vi har blitt så blaserte, men religion er tross alt ingen person.

"Alle mennesker fortjener respekt, men alle ideer fortjener ikke respekt. Jeg respekterer ikke ideen om at en mann ble født av en jomfru, gikk på vannet og sto opp av de døde. Jeg respekterer ikke ideen om at vi skal følge en profet som i en alder av 53 år hadde sex med en pike på ni år og beordret mord på hele landsbyer av jøder fordi de ikke ville følge ham. Jeg respekterer ikke ideen om at Vestbredden ble overlevert jødene av gud og at palestinerne skal bli bombet og trakassert for å overgi den. Jeg respekterer ikke ideen om at vi i et tidligere liv har vært geiter, og at vi eventuelt vil leve om igjen som lus (…) Når du forlanger respekt, forlanger du at jeg lyver for deg. Jeg har altfor mye respekt for deg som menneske til å delta i en slik parodi." – Johan Hari, forfatter

Ellers er vår ytringsfrihet bunnfalsk, da det ikke er lett å gå på tvers av de rådende liberale doktriner. Det er også slik at vi ikke har noen fysisk ytringsfrihet, den er overtatt av teknokratiet og "markedet". Med dette mener jeg at allmenningheten som selvorganiserende enheter, er død.

Uten en levende allmenninghet har vi intet samfunn!

Jeg vil derfor melde at P2P-Foundation nettopp har lansert et nytt nettsted for å koordinere gjenerobringen av allmenningene: http://commonstransition.org/

Skal vi ha et samfunn hvor mennesket er fritt til å ytre seg på det dypeste plan, dvs. som et individ som er del av et større selv, ALLMENNINGHETEN, er kampen for allmenningene en kamp for ytringsfriheten.

"The P2P Foundation recently launched a new website, the Commons Transition Platform, as a central repository for policy ideas that help promote a wide variety of commons and peer-to-peer dynamics. The site represents a new, more coordinated stage of activism in this area – collecting practical policy proposals for legally authorizing and encouraging the creation of new commons."

http://bollier.org/blog/newly-... 
Så for de som ikke ønsker hodet skutt av i sin kamp for ytringsfriheten, vil jeg anbefale å kjempe for hjemkomsten av allmenningene. Hvor vi ikke kun som individer, men som fellesskap, ytrer våre liv. Hvor vi ikke kun fritt uttrykker oss gjennom våre ord, men også gjennom våre fysiske omgivelser ved å forme vårt nærmiljø.

En uhyrlig tanke for stats/markeds-duopolet.

"This is, of course, a rampant nod to commercialism, which, if we did not live in such a commercial era, would be seen for what it is. The life of a community cannot be held hostage, by a person or corporation who seeks to make money and profit from the construction of its streets and buildings. The streets and buildings are part of the neighborhood’s life blood, the city’s lifeblood, and they must be interwoven with the activities and life of the people themselves. Anything less leads inevitably to drug abuse, crime, teenage violence, anomie, and despair – the very earmarks of modern urbanism." – Christopher Alexander

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...