Skip to main content

Uten allmenningene er ytringsfriheten meningsløs

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her.
Bildet av verdens ledere er konstruert: http://steigan.no/2015/01/14/f...

Ja, du har rett, 1-0 til terroristene. Det er trist. Å harselere med den kristne tro er egentlig ingen vits, hva skal til i dag av harselering og satire for at en kristen skal gidde å lee på øyenbrynet? Ikke det at det er bra vi har blitt så blaserte, men religion er tross alt ingen person.

"Alle mennesker fortjener respekt, men alle ideer fortjener ikke respekt. Jeg respekterer ikke ideen om at en mann ble født av en jomfru, gikk på vannet og sto opp av de døde. Jeg respekterer ikke ideen om at vi skal følge en profet som i en alder av 53 år hadde sex med en pike på ni år og beordret mord på hele landsbyer av jøder fordi de ikke ville følge ham. Jeg respekterer ikke ideen om at Vestbredden ble overlevert jødene av gud og at palestinerne skal bli bombet og trakassert for å overgi den. Jeg respekterer ikke ideen om at vi i et tidligere liv har vært geiter, og at vi eventuelt vil leve om igjen som lus (…) Når du forlanger respekt, forlanger du at jeg lyver for deg. Jeg har altfor mye respekt for deg som menneske til å delta i en slik parodi." – Johan Hari, forfatter

Ellers er vår ytringsfrihet bunnfalsk, da det ikke er lett å gå på tvers av de rådende liberale doktriner. Det er også slik at vi ikke har noen fysisk ytringsfrihet, den er overtatt av teknokratiet og "markedet". Med dette mener jeg at allmenningheten som selvorganiserende enheter, er død.

Uten en levende allmenninghet har vi intet samfunn!

Jeg vil derfor melde at P2P-Foundation nettopp har lansert et nytt nettsted for å koordinere gjenerobringen av allmenningene: http://commonstransition.org/

Skal vi ha et samfunn hvor mennesket er fritt til å ytre seg på det dypeste plan, dvs. som et individ som er del av et større selv, ALLMENNINGHETEN, er kampen for allmenningene en kamp for ytringsfriheten.

"The P2P Foundation recently launched a new website, the Commons Transition Platform, as a central repository for policy ideas that help promote a wide variety of commons and peer-to-peer dynamics. The site represents a new, more coordinated stage of activism in this area – collecting practical policy proposals for legally authorizing and encouraging the creation of new commons."

http://bollier.org/blog/newly-... 
Så for de som ikke ønsker hodet skutt av i sin kamp for ytringsfriheten, vil jeg anbefale å kjempe for hjemkomsten av allmenningene. Hvor vi ikke kun som individer, men som fellesskap, ytrer våre liv. Hvor vi ikke kun fritt uttrykker oss gjennom våre ord, men også gjennom våre fysiske omgivelser ved å forme vårt nærmiljø.

En uhyrlig tanke for stats/markeds-duopolet.

"This is, of course, a rampant nod to commercialism, which, if we did not live in such a commercial era, would be seen for what it is. The life of a community cannot be held hostage, by a person or corporation who seeks to make money and profit from the construction of its streets and buildings. The streets and buildings are part of the neighborhood’s life blood, the city’s lifeblood, and they must be interwoven with the activities and life of the people themselves. Anything less leads inevitably to drug abuse, crime, teenage violence, anomie, and despair – the very earmarks of modern urbanism." – Christopher Alexander

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?