Friday, January 23, 2015

Kajsa Ekis Ekman om kapitalismen


Brilliant!

Vil repetere:

Marked = produkt – penger – produkt

Kapitalisme = penger – produkt – proffitt

Finans = penger – proffitt – penger

Så min bestemor var en del av markedet da hun hadde stabburet fullt av høner og så solgte disse for å kjøpe smør hos den lokale kjøpmannen, da hun ikke hadde ku.

Har denne dama hørt om InnGruppe-Demokratiet? Hun har forstått at demokratiet er meningsløst så lenge det ikke innbefatter økonomien. Noen burde føre henne og Bongard sammen.

Kom videre til å tenke på at menneskesynet blir et helt annet i et marked enn i kapitalismen. Mens man i et marked ser på sine medmennesker som likestilte samarbeidspartnere, ser man i kapitalismen på mennesker som noen man kan utnytte og profitere på. Personlig kan jeg ikke se noen vesensforskjell på kapitalismen og slaveriet, mens markedet er frihet.

Det var vel også derfor elitene ble så bekymret i seinmiddelalderen, da de så at føydalismen svekket seg og det begynte å utvikles markeder. Derfor ble det så om å gjøre for dem å innføre kapitalismen, som en erstatning for og videreføring av føydalismen: http://hilobrow.com/2011/11/04/douglas-rushkoff/

Vil oppfordre til å lese min Resilience-artikkel The Ancient Taberna in a Future World, som i høyeste grad handler om levende markeder!

Fikk lyst til å legge til denne kommentaren:
Hvorfor bry seg så mye om jobb og helse, olja vil uansett stabilisere seg under 20 USD og sivilisasjonen kollapser: https://www.youtube.com/watch?v=IOR3bdRJo98

Det er forferdelig at det beste alternativet en arbeider finner i dag, er SD. Jeg kjenner ikke særlig til dem, men det virker som de er atskillig mer anti-globalistiske enn f.eks. FrP? Men å være anti-globalist er ikke nok, man må også være for en demokratisering av økonomien. Og på dette punktet tror jeg SD svikter. Med demokratisering mener jeg ikke småflikking, som at arbeiderne har en representant på styremøter e.l. Nei, jeg mener en full demokratisering hvor produksjonen selvorganiseres av små inngrupper, som helt og fullt rår over sine produksjonsmidler, uten innblanding ovenfra. Altså helt på linje med biologiske systemer, med et fraktalt hierarki organisert nedenfra og opp.

Dette kalles InnGruppe-Demokratiet, og er det alternativet både Steigan og Bongard ser for seg.

Jeg vil opplyse om at jeg er medeier i en industribedrift, og kommer til å kjempe for småbedriftenes rettigheter innenfor det kapitalistiske systemet så lenge dette eksisterer. På samme vis som du vil kjempe for arbeidernes rettigheter innenfor det kapitalistiske systemet.

Allikevel, mitt overordnede mål er å bli kvitt hele kapitalismen. Jeg har kommet til at å produsere for profitt er nedverdigende og umenneskelig. Samtidig skaper kapitalismen store forskjeller og miljøproblemer. Men som bedriftseier føler jeg det i stadig sterkere grad som nedverdigende å produsere for profitt, og jeg opplever det som en krenkelse av mitt menneskeverd. Dette gjelder også deg, på den andre sida av bordet. Å produsere for profitt er en krenkelse av menneskeverdet, samme om vi er bedriftseiere eller arbeidstakere. Derfor er vi begge fanget i samme båt, det kapitalistiske systemet.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...