Skip to main content

Is a Methane Disaster Awaiting Us?


Today, the atmosphere contains 5 Gt methane. An estimate estimates that around 50 gigatonnes of methane might be about to be released in the Arctic, ie, a tenfold increase. Several thousand Gt is stored in the Arctic permafrost, in the East Siberian Arctic Shelf alone lies the 500 – 5000 Gt methane.

Methane is by releasing more than 150 times more potent as a greenhouse gas than CO2, after 20 years 86 times stronger on average, and after 100 years 23 times stronger. This is because it turns into H2O and CO2.

Man is a product of fire, this now seems to become our tragedy. Meanwhile the Sunday open stores are being debated in Norway, obviously a bad thing and a forcing of consumerism, yet evidence of human short time horizon.

Geoengineering can not help us, it is far more sensible to store carbon in the soil. It is 5-6 times more carbon in the soil than in the atmosphere and vegetation combined. Here biochar (terra preta) play an important role.

Biochar may be in the soil for several hundred thousand years, and some of it can be stored for millions of years. This as long as one does not use chemical fertilizers, which destroys micro life in the soil. Microorganisms stabilizes carbon.

However, one can drench biochar in urine, after which the nitrogen is released slowly into the soil because it binds in the litter. In the urine can also be found 80 percent of the nitrogen, 50 percent of the phosphorus and 60 percent of potassium (NPK) from the food we eat. Urinary Sort toilets should be introduced in conjunction with a major focus on biochar.

At the same time soil erosion needs to be stopped!

Related:
I would be grateful for more articles on biochar and arctic methane. Please add these in the comments field.

Appendix:

Gail Tverberg, one of the world's best analysts and the "doomsday prophets own Miss Marple", has responded to the article:
Let’s stop talking about climate change. If financial collapse brings down the economy, hardly any of us are going to be around to observe it, assuming it happens. The earth’s ecosystems will recover from climate change; it is human civilization that likely won’t–but human civilization has huge other challenges, as I keep pointing out.

Climate change models haven’t built financial collapse into them, so the story they are telling is seriously distorted. Climate change is popular from a political point of view, because it takes peoples eyes off of our (other) close at hand problems. It is popular with scientists, because it generates huge funding for studying this subject, whether or not we can do anything about it. The one thing we can do that is likely to impact the course of climate change is to collapse the economy, and that seems to be happening already.
It appears that Tverberg believes the climate models are worthless, since they have not included an economic collapse that must come. Tverberg seems optimistic about the biosphere, but this as a consequence of her pessimism on civilization's behalf. Again, Tverberg is a mathematician and undoubtedly good at statistics and analysis.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!