Skip to main content

Is a Methane Disaster Awaiting Us?


Today, the atmosphere contains 5 Gt methane. An estimate estimates that around 50 gigatonnes of methane might be about to be released in the Arctic, ie, a tenfold increase. Several thousand Gt is stored in the Arctic permafrost, in the East Siberian Arctic Shelf alone lies the 500 – 5000 Gt methane.

Methane is by releasing more than 150 times more potent as a greenhouse gas than CO2, after 20 years 86 times stronger on average, and after 100 years 23 times stronger. This is because it turns into H2O and CO2.

Man is a product of fire, this now seems to become our tragedy. Meanwhile the Sunday open stores are being debated in Norway, obviously a bad thing and a forcing of consumerism, yet evidence of human short time horizon.

Geoengineering can not help us, it is far more sensible to store carbon in the soil. It is 5-6 times more carbon in the soil than in the atmosphere and vegetation combined. Here biochar (terra preta) play an important role.

Biochar may be in the soil for several hundred thousand years, and some of it can be stored for millions of years. This as long as one does not use chemical fertilizers, which destroys micro life in the soil. Microorganisms stabilizes carbon.

However, one can drench biochar in urine, after which the nitrogen is released slowly into the soil because it binds in the litter. In the urine can also be found 80 percent of the nitrogen, 50 percent of the phosphorus and 60 percent of potassium (NPK) from the food we eat. Urinary Sort toilets should be introduced in conjunction with a major focus on biochar.

At the same time soil erosion needs to be stopped!

Related:
I would be grateful for more articles on biochar and arctic methane. Please add these in the comments field.

Appendix:

Gail Tverberg, one of the world's best analysts and the "doomsday prophets own Miss Marple", has responded to the article:
Let’s stop talking about climate change. If financial collapse brings down the economy, hardly any of us are going to be around to observe it, assuming it happens. The earth’s ecosystems will recover from climate change; it is human civilization that likely won’t–but human civilization has huge other challenges, as I keep pointing out.

Climate change models haven’t built financial collapse into them, so the story they are telling is seriously distorted. Climate change is popular from a political point of view, because it takes peoples eyes off of our (other) close at hand problems. It is popular with scientists, because it generates huge funding for studying this subject, whether or not we can do anything about it. The one thing we can do that is likely to impact the course of climate change is to collapse the economy, and that seems to be happening already.
It appears that Tverberg believes the climate models are worthless, since they have not included an economic collapse that must come. Tverberg seems optimistic about the biosphere, but this as a consequence of her pessimism on civilization's behalf. Again, Tverberg is a mathematician and undoubtedly good at statistics and analysis.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!