Saturday, July 25, 2015

Seterhytte på Eiktunet

Det er underlig hvordan de gamle seterhyttene på Knaisetra i Hurdal fyller sinnet med ro og fred, mens de suburbane hyttene ved det nye hyttefeltet ved Søndre Huetjernet på Totenåsen fyller sjelen med angst og fortvilelse

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...