Monday, September 28, 2015

Vår sivilisasjon er en skam for universet

My mission has always been to understand exactly what is happening. We are told one story by the press; another by peak-oilers. The EROI folks have a story related to peak oil. I wanted to figure out exactly what was going on, starting from a background with some practical knowledge of how the economy worked plus knowledge of how to use a spreadsheet and Google.

I have learned as I have gone along. I keep looking up terms I don’t know, and buying books that might be relevant. I had to look up “2nd type civilization according to the kardashev scale” for example. Readers offer relevant references to read, or ask questions that are helpful for understanding what is going on.

In response of whether we can become a 2nd type civilization, this reference says we are right now a Type O civilization on the Kardshev Scale. I can’t imagine we are going up on the scale. - Gail Tverberg
VI BLIR ALDRI NOE MER ENN EN TYPE 0 SIVILISASJON. VI ER EN SKAM FOR UNIVERSET. NESTE ÅR ENTRER VI TROLIG ET DEFLASJONSKOLLAPS. DA FALLER VI TILBAKE TIL START, SOM I STIGESPILLET, OG VI KOMMER OSS IKKE IGJEN OVER FØRSTE LINJE. VÅR SIVILISASJON BLIR FOR EVIG LIK EI SOL SOM HAR BRENT UT OG BLITT EN KVIT DVERG. IKKE RART ANDRE SIVILISASJONER IKKE VIL HA NOE MED OSS Å GJØRE. VI HAR FORSPILT VÅR ARV OG VÅRE RESSURSER LIK DEN BORTKOMNE SØNN. MEN DET ER INGEN NÅDIG FAR I HIMMELEN SOM VENTER PÅ OSS NÅ SOM FESTEN GÅR MOT SIN BITRE SLUTT.

Denne grusomme modernistiske byen skal liksom illustrere en type V sivilisasjon. Fytterakkern, ikke rart at andre sivilisasjoner har vendt oss ryggen. De må vemmes av hvordan vi forestiller oss framtida. Nei, heller en type 0 sivilisasjon enn denne djevelskapen!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...