Skip to main content

Stem Miljøpartiet De Grønne (MDG)

I går da jeg var ute og leverte varer kom jeg til å lytte til en samtale mellom FrPs Morten Ørsdal Johansen og MDGs Rasmus Hansson. Selv om begge disse to herrene ønsker å fortsette en politikk innenfor det nåværende systemet, men hvor Johansen tror på økt vekst og økt konkurranse, mens Hansson tror på synkende vekst og at mennesker kan bli snille ut av det blå, var det merkelig å lytte til Johansens veksttro. I sannhet er Fremskrittspartiet for de fremskrittstroende. Her er noen punkter:
  • Vi kan leve av rikdommen vår til evig tid.
  • Inderne og Kineserne vil komme opp på vår levestandard og kreve vårt kosthold, noe som ikke er et problem, men et gode.
  • Norge og storbyene vil fortsette å vokse, derfor må vi kunne bygge ned matjord rundt befolkningssentra.
  • Vå må fortsette å bygge ut infrastrukturen for å øke vår konkurranseevne.

Men Hanssons og MDGs politikk er ingen løsning, da svekket vekst er som å helle bensin på bålet til en deflasjonær kollaps. Derfor har vi kun ett alternativ: LOMMEDEMOKRATIET.

Dessverre ville ikke folk ta til seg denne livbøyla og tidsfristen går ut neste år, hvor verdensbobla sprekker og vi entrer et deflasjonskollaps, "the point of no return".

Allikevel er det beste du kan gjøre til valget å stemme MDG, særlig ved lokalvalget, for da kan vi få inn en hel del mennesker som støtter opp under prosjekter og tiltak som kan gi oss en litt større sjanse for å overleve kollapsen. Som støtte til økologisk jordbruk, eksperimentelle boformer, kunnskap om overlevelsesteknikker og permakultur, kanskje tom. innkjøp av livsnødvendigheter som hakker og spader ettersom konsekvensene av en deflasjonskollaps blir tydeligere.

Store forskjellen blir det ikke, men kanskje litt bedre enn alternativene?

Verdensbobla sprekker de neste fire år og vi får en deflasjonær kollaps. Hverken Johansen eller Hansson leser WWW.OURFINITEWORLD.COM, derfor lever de begge i hver sine bobler. Kanskje finnes det noen få lesere av Permaliv som har innsett at vår sivilisasjon nå tar slutt? Disse vil jeg oppfordre til å stemme MDG, kanskje kan dette gi oss en liten fordel?

Comments

Popular posts from this blog

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …