Tuesday, September 8, 2015

Stem Miljøpartiet De Grønne (MDG)

I går da jeg var ute og leverte varer kom jeg til å lytte til en samtale mellom FrPs Morten Ørsdal Johansen og MDGs Rasmus Hansson. Selv om begge disse to herrene ønsker å fortsette en politikk innenfor det nåværende systemet, men hvor Johansen tror på økt vekst og økt konkurranse, mens Hansson tror på synkende vekst og at mennesker kan bli snille ut av det blå, var det merkelig å lytte til Johansens veksttro. I sannhet er Fremskrittspartiet for de fremskrittstroende. Her er noen punkter:
  • Vi kan leve av rikdommen vår til evig tid.
  • Inderne og Kineserne vil komme opp på vår levestandard og kreve vårt kosthold, noe som ikke er et problem, men et gode.
  • Norge og storbyene vil fortsette å vokse, derfor må vi kunne bygge ned matjord rundt befolkningssentra.
  • Vå må fortsette å bygge ut infrastrukturen for å øke vår konkurranseevne.

Men Hanssons og MDGs politikk er ingen løsning, da svekket vekst er som å helle bensin på bålet til en deflasjonær kollaps. Derfor har vi kun ett alternativ: LOMMEDEMOKRATIET.

Dessverre ville ikke folk ta til seg denne livbøyla og tidsfristen går ut neste år, hvor verdensbobla sprekker og vi entrer et deflasjonskollaps, "the point of no return".

Allikevel er det beste du kan gjøre til valget å stemme MDG, særlig ved lokalvalget, for da kan vi få inn en hel del mennesker som støtter opp under prosjekter og tiltak som kan gi oss en litt større sjanse for å overleve kollapsen. Som støtte til økologisk jordbruk, eksperimentelle boformer, kunnskap om overlevelsesteknikker og permakultur, kanskje tom. innkjøp av livsnødvendigheter som hakker og spader ettersom konsekvensene av en deflasjonskollaps blir tydeligere.

Store forskjellen blir det ikke, men kanskje litt bedre enn alternativene?

Verdensbobla sprekker de neste fire år og vi får en deflasjonær kollaps. Hverken Johansen eller Hansson leser WWW.OURFINITEWORLD.COM, derfor lever de begge i hver sine bobler. Kanskje finnes det noen få lesere av Permaliv som har innsett at vår sivilisasjon nå tar slutt? Disse vil jeg oppfordre til å stemme MDG, kanskje kan dette gi oss en liten fordel?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...