Sunday, January 13, 2013

Bongards kommentar til artikkelen "Er vi dømt til å gi opp velferdsstaten?"

Foto: Mariapb
Godt observert, Jens Andreas. Som du vet har vi i boken vår "Det biologiske mennesket" (Akademika 2010) laget en skisse over en mulig vei å gå for å få kontroll over disse problemene som oppstår i store samfunn, gjennom å benytte nettopp de egenskapene som dukker opp i nære relasjoner (raushet, samarbeid, kontroll over korrupsjon osv). Kaller det for Inngruppedemokratiet, det innebærer blant annet demokratisk styring av produksjon og fordeling. En kombinasjon av Høyres selveierdemokrati og det egentlige målet for miljøbevegelse og venstreside: Rettferdighet, fordeling, bærekraft og trygg framtid. - Terje Bongard

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...