Monday, November 30, 2015

Pukkelen i Brännkyrkagatan

Brännkyrkagatan.

I eldre tider i Stockholm var det vanlig at gater hadde "pukler" ved siden av hovedgata, fordi "puklene" fulgte berget. Mange av disse ble jevnet ut ved industrialiseringen, men på Södermalm finner man fremdeles flotte eksemplar.

Wikimedia.

Hvor trist ville ikke denne gata vært uten pukkelen!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...