Thursday, November 19, 2015

Den ultimate delingsøkonomien

Delingsøkonomi har i det seinere blitt et moteord, og flere, som Uber, har allerede benyttet sjansen til å smykke seg med dette nyordet. Uber har allikevel ingenting å gjøre med en delingsøkonomi, da den ikke adlyder delingsøkonomiens ti bud. Disse er ikke gitt oss av Moses, men av Michel Bauwens, hvilket ikke er noe dårligere.


LO frykter delingsøkonomien. Dessverre har de latt seg forlede av de falske proponentene for en delingsøkonomi, de som kun bærer den som et smykke, lik ateisten som bærer et diamantkors. LO avslører seg som korporasjonenes og det beståendes beskyttere, og står i veien for et rettferdig samfunn.

Terje Bongard og hans RID-modell representerer den ultimate delingsøkonomien, hva jeg kaller lommedemokratiet. Innenfor denne modellen, som er eneste farbare veg til en øko-teknisk sivilisasjon, fordi man kopler seg opp mot de oppbyggelige kreftene i handikapprinsippet, deler man ALT!

Dette skjer ved at tilgjengelige økosystemtjenester kartlegges, deretter avgjør vi demokratisk gjennom inngruppe-demokratiet hvordan å fordele disse. Hva som holder det hele sammen er inngruppe-kreftene, som har overtatt som limet som holder samfunnet sammen. Disse er STERKERE enn UTGRUPPE-KONKURRANSEN i kapitalismen!

Heller ikke Terje Bongard og hans MEDOSS ønsker LO å støtte! De slipper ham ikke til på konferansene sine, og har ikke tilgodesett ham med fem flate øre. Et klart bevis på at LO først og fremst er kapitalens venner.

En illustrasjon av den ultimate delingsøkonomien

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...