Sunday, November 1, 2015

Hurdal urbane landsby i maskinarkitektur?

«Modige mennesker med makt, eller lokalsamfunnet som fellesskap, basert på en reell medvirkning, må selv ta styringen og bestemme alt, inkludert nybyggenes arkitektoniske karakter. 
Arktektkonkurranser basert på NALs prinsipper, der juryen domineres av NAL-arkitekter, må for all del unngås.» - En venn
Les artikkelen:

Vil bygge dette i sentrum

Hurdal har gode intensjoner om en urban landsby i sentrum, en fin tanke. Hva jeg reagerer på er maskinarkitekturen.De firkantede blokkene med firkantede, skarpskårne vindus-hull uten innramming. Fraktale vindusruter mangler. Alt er ribbet for ornament, som anses som kriminelt. Noe skaleringshierarki finnes ikke. Det hele er iskald modernisme, og står i skarp kontrast til treets varme, som skal være et gjennomgangstema.

Forsøket med å kamuflere en iskald modernisme med treets varme er fåfengt. Her ved Barcode har man benyttet marmor som en syltynn garniss over en informasjonsribbet fasade. Men se hvor fortapt den menneskelige skikkelsen til venstre i bildet framstår mot denne mekaniske arkitekturen.

Denne blokktankegangen eliminerer enhver mulighet til å skape gode landsbykvaliteter, med plazaer og smale gater. Nettopp hva vi reiser verden rundt for å oppleve. Hvorfor ikke heller bringe disse kvalitetene hjem til oss? Slik at vi slipper all denne reisingen for å kunne smake på det gode liv.

Anti-modernisme eller tradisjonell arkitektur. Gamla stan, Stockholm.

La oss bringe disse kvalitetene inn i Hurdan Urbane Landsby, slik at vi slipper å reise verden rundt for å kjenne smaken av det gode liv!

Istedenfor bør man i det videre arbeidet med disse planene se på Village Town - bevegelsen, hvor man foretrekker en langt mer menneskevennlig arkitektur. Kanskje kunne Hurdal få verdens første Village Town!

SIX KEY DESIGN ELEMENTS

The Piscataquis Village Project incorporates Six Key Elements into its design code, resulting in the creation of a town unlike any other in the USA.

1. Small Plazas

2. Really Narrow Streets

3. Attached Buildings

In the Piscataquis Village Project, small plazas are linked together by a network of really narrow streets. The streets are bordered by attached buildings which front directly on, and shelter, the sidewalks. This configuration creates perimeter blocks with interior courtyards.

4. Arcaded Sidewalks

5. Interior Courtyards

6. Car Free

The Village is large enough and dense enough to contain a critical mass of population for an economy – small enough and compact enough to be conveniently walkable, allowing cars to be parked outside of it, around the edge. Simple!

For punkt to, "Really Narrow Streets", kjører Nathan Lewis, som er en av mine favoritturbanister, for tida en serie om smale gater:

Narrow Streets for People

Narrow Streets for People 2: Subtleties of Street Width

Narrow Streets for People 3: A Shopping Center Example

Narrow Streets For People 4: Organizing The Street

Godt tiltak. Dårlig arkitektur. Spar oss for dette avantgardiske skrikeriet!

Et signalbygg kan meget gjerne signalisere helt andre verdier. Hva har dette med Hurdal å gjøre? Anti-biofilia!

Jeg har kontakter til International Society of Biourbanism. Disse har kunnskapen som trengs for å redde Hurdals urbane landsby fra modernismens åk.

Kontakt meg, så kontakter jeg dem, så kontakter de dere.

Please!

You have a typical avant-gardist icon - a weird shape that attracts attention, but not a good place to be that attracts people. - Charles Siegel

Dette er signalbygget til Ramme Gård i Vestby, og er designet og bygget av Frederica Miller i samarbeid med Petter Olsen. Bygget respekterer menneskets behov for strukturell orden, noe som er av fundamental betydning, ikke minst for høysensitive personer.

Det viktigste å få endret med Hurdal Urbane Landsby er arkitekturen til Bærekraftsakademiet. Kafeen på Ramme Gård er et svært godt forbilde i så henseende, jeg kommer til å gå inn på hvorfor i en seinere post. Men vil nevne at bygget har et utpreget skaleringshierarki. 

At man fikk involvert arkitektfirmaet Helen & Hard i dette ellers gode prosjektet, er en ulykke. Helen & Hard har bevist at de mangler elementær forståelse for landsbyens kvaliteter ved å plassere fryktelige modernistiske absurditeter i selveste gamlebyen i Stavanger. De har således ingen respekt for det stedegne, kun for det globale. Hva vi ser her er AKIS' ansikt, et akronym skapt av øverskreiingen og økofilosofen Sigmund Kvaløy Setreng, og står for det "avanserte konkurranse-industrielle system".

Et kronargument er at tradisjonelle eller informasjonsrike fasader styrker menneskelig intelligens.

Ingen bygg kan være høyere enn fire etasjer, dette gjelder i storbyen, og enda mer i landsbyen!

Ei smal og hyggelig gate fra Gamla stan i Stockholm, som er min favoritt i Skandinavia. Vi trenger mer av disse kvalitetene i Hurdal Urbane Landsby!

WWW.SMALLSTREETS.ORG

Why is it that we choose to build flashy icons like this rather than attractive places like the nearby streets of Amsterdam? It is a combination of corporate branding and of the sensationalism that pervades our popular culture. - Charles Siegel

Etterord

Hva som har skjedd i Hurdal er at Frederica Miller og Gaia Oslo har laget en meget god områdeplan for Hurdal Urbane Landsby. Denne kan leses her.

Deretter har man fått inn arkitektfirmaet Helen & Hard, som ødelegger det hele. De legger selvsagt til grunn at Hurdal Urbane Landsby skal framstå i en drakt av stedløs, internasjonal modernisme. Deres visjoner ligger her.

Skal HUL lykkes må dalen avsperres for NAL-arkitekter og bygdefolket ta utformingen av landsbyen i egne hender!

Allerede i første del av Nikos A. Salingaros' nye essayserie, "Biophilia and Healing Environments", avsløres bærekraftsakademiet som uten noen bærekraftig arkitektur.

Biophilia and Healing Environments

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...