Monday, November 16, 2015

Kjørvegen

Gammel kjøreveg for hest opp Olteruddalen i Skreien på Toten.

Wikimedia.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...