Thursday, November 26, 2015

Ønsker du å være del av en gjærkultur eller en superorganisme?

I am not sure we are smarter than yeast. - Gail Tverberg
Vi liker å se på oss selv som en del av en superorganisme, hva vi kaller sivilisasjonen. Dette er feil, da vi er del av en gjærkultur, som vi har gitt navnet globalisert kapitalisme. Akkurat som for gjær er det her om å gjøre å fortære våre ressurser raskest mulig, for så å dø ut. Gjær forbruker sukker. Vi olje og andre ressurser.

En superorganisme derimot forvalter sine ressurser etter beste evne, mest kjent er maursamfunnene, som skogene er helt avhengige av for å leve. Vi kan spille samme rolle, hvis vi organiserer oss etter en inngruppe-modell. Dessverre gjør vi for tiden det stikk motsatte.

Kanskje får jeg en dag tid til å utlede disse allegoriene i et essay? I mellomtiden er min artikkel om lommedemokratiet den som kommer nærmest.

- LOMMEDEMOKRATIET (KV-artikkel)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...