Saturday, November 7, 2015

10 råd for deg som er høysensitiv

Les hele artikkelen her.

1. Prioriter alenetid og hvile – særlig når du kjenner at du begynner å bli sliten. Ikke alle ekstroverte trenger mye alenetid – men de må ha “nedetid”. Eventuelt mye og dyp søvn.

2. Gi deg selv påfyll for å fylle opp energireservene. For mange høysensitive er det viktig med kontakt med natur og dyr. For andre er det viktig å uttrykke den sterke følsomheten gjennom ulike former for kreativitet. Andre trenger fysiske utfordringer. For noen er dataspill en hjelp til å gå inn i sin egen verden. Ellers må man bare finne den typen påfyll som passer en selv: Mekke på biler, fotografere, klatre, synge, spille et instrument.

3. Vær forsiktig med hva du drikker og spiser og unngå helst alkohol, koffein og sukker.

4. Du kan ha et større behov for rutine, rytme, forutsigbarhet og god tid, da det reduserer stress - og stress virker sterkt inn på høysensitive. Tilrettelegg og planlegg hverdagen så godt du kan.

5. Vakre og harmoniske omgivelser uten mye rot og kaos kan være bra for deg som er høysensitiv. Ha rom med minst mulig stimuli, som dataskjermer, sterke farger og nips, spesielt der du skal sove, hvile og jobbe.

6. Hvis du skal snakke med sjefen og kollegene dine om at du er høysensitiv er det viktig å gjøre det på en positiv måte. Si hva du trenger for å kunne jobbe og yte best mulig, og ikke la det fremstå som om du har behov for spesialtilpasning og forventer særbehandling av omgivelsene. Ofte hjelper det å kunne få lov til å jobbe med én ting om gangen og få sitte på kontor, eller skjermet, i stedet for i åpent landskap.

7. Konflikter på arbeidsplassen kan være utmattende. Dette er samtidig en styrke som kan dras nytte av: Som høysensitiv er du ofte godt egnet som tillitsvalgt, leder eller personalansvarlig, fordi du er god til å forstå andres behov og personlighet. Det er spesielt viktig for deg å jobbe med noe som oppleves meningsfylt og som er i overensstemmelse med egne verdier og holdninger. Derfor er bevissthet om yrkesvalg og arbeidssted ekstra viktig.

8. Som høysensitiv er det viktig at du jobber med selvaksept. Når du forstår og lærer å verdsette den du er, kan du lettere sette grenser og leve slik det er riktig for deg.

9. Lag deg en “verktøykasse” med nyttige redskaper som du bruker regelmessig. Verktøykassen kan for eksempel bestå av meditasjon, avspenning, yoga, trening, naturopplevelser, kontakt med dyr, male, skrive, lage skulpturer, skrive dagbok, få massasje, ta et bad, spise næringsrik og god mat, sosialt samvær som gir minst like mye som det tar, dra på retreat, lese en bok, gå på kino.

10. Mindfulness er et godt redskap for høysensitiv – og også noe så enkelt som å lukke øynene. 80 prosent av inntrykkene kommer gjennom øynene, og å ta en pause og stenge ute nye inntrykk kan hjelpe til med å gi tid og rom til å bearbeide. For eksempel noe så enkelt som å gå inn på et toalett, slukke lyset og sitte stille noen minutter.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...