Saturday, February 6, 2016

5 kjennetegn ved meningsfylt arbeid

Meningsfylt arbeid er en aktivitet som oppfyller fem kjennetegn:
  1. Den framstår med klar nødvendighet som materielt livsgrunnlag.
  2. Utfordringene er mangfoldige og har sammenheng, slik at menneskets eget, alltid medfødte mangfold av evner lokkes fram og fører til personlighetens utfoldelse og modning; - blant annet utfordrer kroppen ved en så variert omgang med landskap og en så direkte kontakt med natur, materialer og emner at den bygger ferdigheter i å skjelne mellom kvaliteter, blant annet god og dårlig form.
  3. Utfordringene er slike at menneskets evne til solidaritet, lojalitet og dets samarbeidsferdigheter utvikles.
  4. Produktene (varer og tjenester) fremmer liv - i natur og samfunn - og bryter ikke ned, skader, forurenser.
  5. Arbeidet frambyr samfunnsmessig viktige områder hvor barn kan delta i det - ikke bare som lek, men på en måte som både voksne og barn oppfatter som nyttig; det samme gjelder for gamle, og i prinsippet for alle grupper innen et samfunn.
- Sigmund Kvaløy Setreng, "Identitet og meningsfylt arbeid", Elvetid, side 127

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Featured Post

Portofolio Collection of PermaLiv