Skip to main content

Virkeligheten er "subjektivt føleri"!

Fantastisk viktig essay av David Bollier om økofilosofen og biologen Andreas Weber, som viser at det suburbane er en ukultur, at vårt konkurransesamfunn er en løgn, at teknokratiet dreper livet, at modernismen er falsk. Det er det dyptfølte som er ekte, og vi høysensitive er de som bør lede an i arbeidet for en levende verden.

Essayet vil bli publisert i sin helhet på PermaLiv, og jeg håper å kunne skrive en lengre kommentar til Bolliers tekst ved anledning.

Takk Weber!


"Future historians will look back on this book as a landmark that consolidates and explains paradigm-shifting theories and research in the biological sciences. Biology of Wonder explains how political thinkers like Locke, Hobbes and Adam Smith have provided a cultural framework that has affected biological inquiry, and how the standard Darwinian biological narrative, for its part, has projected its ideas about natural selection and organisms-as-machines on to our understanding of human societies.  Darwinism and "free markets" have grown up together." - David Bollier

"Biology, which has made so many efforts to chase emotions from nature since the 19th century, is rediscovering feeling as the foundation of life. Until now researchers, eager to discover the structure and behavior of organisms, had glossed over the problem of an organism’s interior reality. Today, however, biologists are learning innumerable new details about how an organism brings forth itself and its experiences, and are trying not only to dissect but to reimagine developmental pathways. They realize that the more technology allows us to study life on a micro-level, the stronger the evidence of life’s complexity and intelligence becomes.  Organisms are not clocks assembled from discrete, mechanical pieces; rather, they are unities held together by a mighty force: feeling what is good or bad for them." - Andreas Weber

"We have understood human beings as biological machines that somehow and rather inexplicably entail some subjective “x factor” variously known as mind, spirit or soul. But now biology is discovering subjectivity as a fundamental principle throughout nature. It finds that even the most simple living things — bacterial cells, fertilized eggs, nematodes in tidal flats — act according to values. Organisms value everything they encounter according to its meaning for the further coherence of their embodied self. Even the cell’s self-production, the continuous maintenance of a highly structured order, can only be understood if we perceive the cell as an actor that persistently follows a goal. I call this new viewpoint a “poetic ecology.” It is “poetic” because it regards feeling  and expression as necessary dimensions of the existential reality of organisms — not as epiphenomena, or as bias of the human observer, or as the ghost in the machine, but as aspects of the reality of living beings we cannot do without." - Andreas Weber

"In the ecological commons a multitude of different individuals and diverse species stand in various relations with one another — competition and cooperation, partnership and predation, productivity and destruction. All these relations, however, follow one higher law: over the long run only behavior that allows for productivity of the whole ecosystem and that does not interrupt its self-production is amplified. The individual can realize itself only if the whole can realize itself. Ecological freedom obeys this form of necessity. The deeper the connections in the system become, the more creative niches it will afford for its individual members." - Andreas Weber

Comments

Popular posts from this blog

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …