Skip to main content

Think Global, Print Local: Book Publishing as a Commons

​​Hello,
As you may know, Guerrilla Translation is launching a groundbreaking new project, and we hope we can count on you for some help! Here’s all the information you need to join our team by supporting our crowdfund. Keep your eyes open for updates, and read on...we explain below all the ways that you can collaborate! Many thanks.
#ThinkGlobalPrintLocal
Bollier y los comunes
Hello friends of Guerrilla Translation!
We’re writing to tell you about our exciting news here at GT - we have a crowdfund campaign launching today, February 29th on Goteo, supporting our commons-oriented, sustainable publishing project: Think Global, Print Local. We’re embarking on a new adventure in collaboration, translation, and publishing.
We’re launching a new kind of publishing network, with a team of P2P/commons publishers in Europe and Latin America. The idea is to “think global” - create a book translation and release a free e-book - and “print local” - support small, local printers and publishers, and avoid environmentally destructive long-distance shipping.
Funds raised in this campaign will allow us to kick off this new network with a Spanish translation of a specially chosen book - David Bollier’s “Think Like a Commoner”. We’d love for you to join us in the adventure of growing our sustainable knowledge commons - online and on paper! How can you help Think Global, Print Local?
  1. Watch for updates. We’re launching today, but as the campaign progresses we may need some support in getting more attention. Keep track of the campaign on our Goteo page.
  2. Donate. If you want to support us with a monetary donation, would you please consider doing so in the first days of the campaign? With a strong base of immediate support, we stand a much better chance of realizing our dream.
  3. Group support. Have a look at our rewards page, your community group could help sponsor some books for another community in a Spanish-speaking country!
  4. Sponsorship. Your group could sponsor a live event, even an in-person appearance.
  5. Pass it on. When you get updates about the crowdfund, please share them forward to your friends and colleagues - be sure to tell them why you think it’s a good idea to support us.
  6. Share. Follow our crowdfund on Facebook and Twitter, share and please comment on what we post
  7. Collaborate. There are non-monetary contributions listed on our crowdfund page, have a look and see where you might lend a hand.
With this crowdfund, we want to create a sustainable way to share information cross-culturally with other communities through translations of books, and have those books available to communities in hard copy - not only digital. Our partners in this adventure are: La Libre/Cornucopia Editorial (Peru),Sursiendo (Mexico), Tinta Limón (Argentina) and Traficantes de Sueños (Spain). Help support our work in creating those translations, e-books and hard copies in multiple locations - #ThinkGlobalPrintLocal!

TLAC cover ES resized
Get the book for your Spanish speaking friends!


-- 

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?