Saturday, February 20, 2016

Morgon på Brantingtorget

Skulpturen heter Morgon, og jeg var på stedet om morgonen 9. okt. 2015 kl. 08:12.

Egentlig er ikke dette en så aller verst erstatning for ødeleggelsen av det gamle Gamla stan, som fant sted her, selv om det blir litt sterilt.

Svenske wikipedia.

English Wikipedia.

Wikimedia.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...