Thursday, February 18, 2016

«Affordability»-veggen

Kommentar her.
Nettopp! Dette er et hovedpoeng hos Tverberg, at lavstatusarbeidere må få et skikkelig lønnshopp for å berge prisene på forbruksvarer. Luksusvarer som yatcher og privatfly og champagne kan på ingen måte holde det økonomiske hjulet i gang innenfor kapitalismen. Husk den første store energirelaterte trusselen vi står overfor, lave priser på råvarer og forbruksvarer.
Illustrasjonen viser at kapitalismen nå braser rett inn i den første verdensveggen, «Affordability»-veggen. Hadde vi hatt vettet i behold ville vi stanset nå og funnet oss et nytt kjøretøy. Terje Bongard har tegningene klare!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...