Skip to main content

Er ornament kriminelt i Hurdal økolandsby?

In his famous essay of 1908, “Ornament and Crime,” the Austrian writer/architect Adolf Loos presented an argument for the minimalist industrial aesthetic that has shaped modernism and neo-modernism ever since. Surprisingly, he built this argument upon a foundation that is accepted today by almost no one; the cultural superiority of “modern man”, by which he meant Northern European males. Loos proclaimed that, in this new era of streamlined modern production, we had apparently become unable to produce “authentic ornamental detail.” But are we alone, he asked, unable to have our own style do what “any Negro”, or any other race and period before us, could do? Of course not, he argued. We are more advanced, more “modern.” Our style must be the very aesthetic paucity that comes with the streamlined goods of industrial production — a hallmark of advancement and superiority. In effect, our “ornament” would be the simple minimalist buildings and other artifacts themselves, celebrating the spirit of a great new age. Indeed, the continued use of ornament was, for Loos, a “crime.” The “Papuan,” he argued, had not evolved to the moral and civilized circumstances of modern man. As part of his primitive practices, the Papuan tattooed himself. Likewise, Loos went on, “the modern man who tattoos himself is either a criminal or a degenerate.” Therefore, he reasoned, those who still used ornament were on the same low level as criminals, and Papuans. - Salingaros & Mehaffy
I Hurdals økolandsby er man definitivt ikke papuanere eller kriminelle! Nei, vi er en moderne økolandsby full av moderne mennesker. Alle med tatoveringer er uvelkomne her, kom heller i slips og dress.

Her er heller ingen vekslende repetisjon, ingen brede vindusomramminger, ingen skalering. De 15 transformasjonene for helhet er nøysomt stylet vekk!

Legg merke til hvordan balkongene bryter med det 167ende alexandrinske mønster: Six-Foot Balcony. Balkongene her har intet overbygg, dvs. ingen gradvis overgang, hvor ei rett linje bryter mellom inne- og uteverdenen.

"And recesses seem to have a similar effect. On a cantilevered balcony people must sit outside the mass of the building; the balcony lacks privacy and tends to feel unsafe. In an English study ("Private Balconies in Flats and Maisonettes," Architect's Journal, March 1957, pp. 372-76), two-thirds of the people that never used their balconies gave lack of privacy as their reason, and said that they preferred recessed balconies, because, in contrast to cantilevered balconies, the recesses seemed more secure."

I dette bauhauset er man i det minste ærlige om at ornament er kriminelt, reaksjonært og noe degenererte personer holder på med

Adolf Loos, det store idolet for Hurdals økolandsby?

How Modern Architecture Got Square!

Er Hurdal økolandsby ikke annet enn et uttrykk for liberal fascisme?
Ornament is a necessary component of any architecture that aims to connect to human beings. The suppression of ornament, on the other hand, results in alien forms that generate physiological and psychological distress. Early twentieth-century architects proposed major stylistic changes -- now universally adopted -- without having any idea of how the human eye/brain system works. - Nikos A. Salingaros
Det smerter mitt hjerte at Norges første økolandsby står så milelangt unna verdens første ekte økolandsby, David Holmgrens Crystal Waters Ecovillage i Australia, i sitt ideologiske fundament. Mens denne bygger på Alexanders "A Pattern Language", er det klart at Le Corbusier, Adolf Loos og Bauhaus-skolen til Walter Gropius er forbildene til Hurdal økolandsby. Dessverre er ikke dette bærekraftig arkitektur!
I am convinced that humanity's salvation lies in the correct application of scientific theory to architecture. Furthermore, I argue that the so-called "theory" used up until now is just cult doctrine and ideology, which is what has destroyed our culture. - Nikos A. Salingaros
Les mer om bærekraftig arkitektur:

Frodig i Gamla stan (Biophilia and Healing Environments)

Derfor må en økolandsby være alexandrinsk!


Relatert:

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.