Skip to main content

Gi Toten og Norge til allmenningheten!

Kjære lesere av Permaliv!

Siden i høst har jeg vært aktiv på p2p-bloggen, mine bidrag der kan leses her.

Det meste er repostinger, med tida kommer jeg forhåpentligvis med mer egenprodusert stoff.

Vil særlig anbefale de mange postene av Christopher Alexander. Dessverre lever våre styresmakter og byggenæringen i en massiv Alexander-fornektelse. Dette er like alvorlig for våre bomiljø, som klimafornektelse er for klimaet. I begge tilfeller dreier det seg om en fornektelse av eksternaliteter.

Hos Kulturverk har de nå vært så vennlige å sette opp min artikkel "Design for en levende planet". Dette er en svært viktig artikkel, da vårt land er i ferd med å kveles i en altomgripende modernistisk heslighet.

Vi må bare innse at stats/markeds-duopolet ikke er i stand til å skape den ringeste anelse av skjønnhet og levende, vibrerende nabolag. Dette er det kun allmenningheten som kan!

Det største som har skjedd den siste tiden er friluftsgiganten og økosofen Nils Faarlund sin varme anbefaling av Kulturverk, denne kan leses her.

Som avdanket industriarbeider fra Toten er jeg meget stolt over å ha blitt tatt imot med åpne armer av internasjonale og nasjonale personligheter som Michel Bauwens, Nikos Salingaros og Terje Bongard. Men også mange andre kloke mennesker fra den vide verden.

Dessverre har jeg fremdeles altfor få kontakter på det lokale nivå. Er det mennesker fra Toten-regionen som deler mine visjoner om en ny arkitektur, IGD, permakultur, bygningsbiologi og allmenningene, er det hyggelig om dere tar kontakt.

Sammen kan vi endre vår region i allmenninghetens interesse. Hva som skal til er at vi splitter stats/markeds-duopolet og temmer dem til å bli tjenere av allmenningene.

Min venn Michel Bauwens kaller meg for en anti-intellektuell intellektuell. Det er den beste hedersbetegnelsen jeg noensinne har fått, og dette fra en av klodens viktigste visjonære tenkere.

Jeg ønsker i årene som kommer å ta aktivt del i Bauwens "COMMONS TRANSITION" - prosjekt. All støtte for å realisere disse visjonene på Toten og i Norges land, mottas med takk!

Til slutt en innstendig oppfordring til alle lesere av Permaliv om å sette seg inn i denne transformasjonen til et allmenninghetssentrert samfunn, hvor allmenningene er kjernen våre liv kretser rundt:


Skreia er av de stedene som er minst infisert av modernismens virus, jeg har derfor store visjoner for dette stedet. Både ifht. biofilia og organisk design, men også som et nav for nye allmenninger. Særlig viktig er det at den videre utbyggingen av Fossenfeltet bygges opp av lommenabolag og økolandsbyer!

Dessverre har kommuneadministrasjonen planer om en videre utbygging av Fossenfeltet som et suburbant helvete.

Vil oppfordre alle lokale lesere av Permaliv om å torpedere disse planene!

Ps! Fylkesveg 33 gjennom Skreia sentrum er altfor dominerende, som det framgår av bildet. Tidligere var jeg for å legge denne utenom Skreia sentrum. Dette standpunktet har jeg nå gått bort fra, da oljeøkonomien vil kollapse i løpet av et par tiår.

Å legge svartjorda på Toten under asfalt blir i dette perspektivet totalt uansvarlig!

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?