Tuesday, March 3, 2015

Gi Toten og Norge til allmenningheten!

Kjære lesere av Permaliv!

Siden i høst har jeg vært aktiv på p2p-bloggen, mine bidrag der kan leses her.

Det meste er repostinger, med tida kommer jeg forhåpentligvis med mer egenprodusert stoff.

Vil særlig anbefale de mange postene av Christopher Alexander. Dessverre lever våre styresmakter og byggenæringen i en massiv Alexander-fornektelse. Dette er like alvorlig for våre bomiljø, som klimafornektelse er for klimaet. I begge tilfeller dreier det seg om en fornektelse av eksternaliteter.

Hos Kulturverk har de nå vært så vennlige å sette opp min artikkel "Design for en levende planet". Dette er en svært viktig artikkel, da vårt land er i ferd med å kveles i en altomgripende modernistisk heslighet.

Vi må bare innse at stats/markeds-duopolet ikke er i stand til å skape den ringeste anelse av skjønnhet og levende, vibrerende nabolag. Dette er det kun allmenningheten som kan!

Det største som har skjedd den siste tiden er friluftsgiganten og økosofen Nils Faarlund sin varme anbefaling av Kulturverk, denne kan leses her.

Som avdanket industriarbeider fra Toten er jeg meget stolt over å ha blitt tatt imot med åpne armer av internasjonale og nasjonale personligheter som Michel Bauwens, Nikos Salingaros og Terje Bongard. Men også mange andre kloke mennesker fra den vide verden.

Dessverre har jeg fremdeles altfor få kontakter på det lokale nivå. Er det mennesker fra Toten-regionen som deler mine visjoner om en ny arkitektur, IGD, permakultur, bygningsbiologi og allmenningene, er det hyggelig om dere tar kontakt.

Sammen kan vi endre vår region i allmenninghetens interesse. Hva som skal til er at vi splitter stats/markeds-duopolet og temmer dem til å bli tjenere av allmenningene.

Min venn Michel Bauwens kaller meg for en anti-intellektuell intellektuell. Det er den beste hedersbetegnelsen jeg noensinne har fått, og dette fra en av klodens viktigste visjonære tenkere.

Jeg ønsker i årene som kommer å ta aktivt del i Bauwens "COMMONS TRANSITION" - prosjekt. All støtte for å realisere disse visjonene på Toten og i Norges land, mottas med takk!

Til slutt en innstendig oppfordring til alle lesere av Permaliv om å sette seg inn i denne transformasjonen til et allmenninghetssentrert samfunn, hvor allmenningene er kjernen våre liv kretser rundt:


Skreia er av de stedene som er minst infisert av modernismens virus, jeg har derfor store visjoner for dette stedet. Både ifht. biofilia og organisk design, men også som et nav for nye allmenninger. Særlig viktig er det at den videre utbyggingen av Fossenfeltet bygges opp av lommenabolag og økolandsbyer!

Dessverre har kommuneadministrasjonen planer om en videre utbygging av Fossenfeltet som et suburbant helvete.

Vil oppfordre alle lokale lesere av Permaliv om å torpedere disse planene!

Ps! Fylkesveg 33 gjennom Skreia sentrum er altfor dominerende, som det framgår av bildet. Tidligere var jeg for å legge denne utenom Skreia sentrum. Dette standpunktet har jeg nå gått bort fra, da oljeøkonomien vil kollapse i løpet av et par tiår.

Å legge svartjorda på Toten under asfalt blir i dette perspektivet totalt uansvarlig!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...