Skip to main content

Bilen fyller havet med mikroplast

At CO2 omdannes til syre i sjøvann har vi visst lenge. Nå kommer nyheten om at bildekk er den viktigste enkeltkilden til mikroplast i havet, og slår alle andre kilder ned i støvlene.

Her ser vi en møkkasaab, men alle biler er i bunn og grunn noe svineri

Angående støvlene, det ser ut til at vi bør finne fram igjen disse. Helst av naturgummi, men også med syntetiske gummistøvler blir slitasjen minimal ifht. et bildekk. Og når alt kommer til alt sparer vi ingen tid, samlet sett, med bilkjøring.
Now of course the bread machine manufacturers and the bakeries pitch their products to the clueless masses by insisting that nobody has time to bake their own bread any more. Ivan Illich pointed out in Energy and Equity a long time ago the logical fallacy here, which is that using a bread machine or buying from a bakery is only faster if you don’t count the time you have to spend earning the money needed to pay for it, power it, provide it with overpriced prepackaged mixes, repair it, clean it, etc., etc., etc. Illich’s discussion focused on automobiles; he pointed out that if you take the distance traveled by the average American auto in a year, and divide that by the total amount of time spent earning the money to pay for the auto, fuel, maintenance, insurance, etc., plus all the other time eaten up by tending to the auto in various ways, the average American car goes about 3.5 miles an hour: about the same pace, that is, that an ordinary human being can walk. - JMG
Ja, du har blitt lurt. Du kunne like gjerne gått. Kanskje vil du påpeke at en feit BMW gir høyere status og bedre drag på damene enn selv de dyreste utgavene av håndlagde italienske gummistøvler, men mon tro det? I alle fall kunne man kuttet ut feit fra uttrykket "40, feit og ferdig". For hvilken status gir bilringer i dag? I steinalderen kunne det sikkert gi status å vise at man var velfødd, men i dagens samfunn viser de bare at du er den fødte sofagris, eller kanskje vi burde si bilgris?

Så ved å ta bilen oppnår du tre ting, du blir feit, du forsurer havet og du fyller havene med mikroplast. Kort sagt, du forsurer tilværelsen for deg selv og våre etterkommere, som bilist er du intet annet enn en pest og en plage!

Kosmetikk, som det kanskje har vært mest blest om, viser seg å være den minste bidragsyteren til djevelskapen. Siden Eva spiste av det forbudte tre har Adams sønner likt å skylde på kvinnene for alt som er galt. Men som vanlig er det mannen som er den største synderen, og pappas Mercedes i garasjen er en langt større trussel for vår eksistens enn mammas kosmetikkskap.

Maling er også en viktig bidragsyter. Dagens akrylmaling sies å være mer miljøvennlig enn den gamle alkydmalinga (oljemaling), men akryl er plast. Alkyd er hovedsaklig laget fra treolje eller lignin, et avfallsprodukt fra celluloseindustrien. Så det ser ut til at vi ved å løse et problem, avgassing fra løsemidler, har skapt et nytt. Akrylpartiklene i moderne maling er så små at de ikke fanges inn av renseanleggene.

Relatert:

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.