Saturday, March 7, 2015

Bilen fyller havet med mikroplast

At CO2 omdannes til syre i sjøvann har vi visst lenge. Nå kommer nyheten om at bildekk er den viktigste enkeltkilden til mikroplast i havet, og slår alle andre kilder ned i støvlene.

Her ser vi en møkkasaab, men alle biler er i bunn og grunn noe svineri

Angående støvlene, det ser ut til at vi bør finne fram igjen disse. Helst av naturgummi, men også med syntetiske gummistøvler blir slitasjen minimal ifht. et bildekk. Og når alt kommer til alt sparer vi ingen tid, samlet sett, med bilkjøring.
Now of course the bread machine manufacturers and the bakeries pitch their products to the clueless masses by insisting that nobody has time to bake their own bread any more. Ivan Illich pointed out in Energy and Equity a long time ago the logical fallacy here, which is that using a bread machine or buying from a bakery is only faster if you don’t count the time you have to spend earning the money needed to pay for it, power it, provide it with overpriced prepackaged mixes, repair it, clean it, etc., etc., etc. Illich’s discussion focused on automobiles; he pointed out that if you take the distance traveled by the average American auto in a year, and divide that by the total amount of time spent earning the money to pay for the auto, fuel, maintenance, insurance, etc., plus all the other time eaten up by tending to the auto in various ways, the average American car goes about 3.5 miles an hour: about the same pace, that is, that an ordinary human being can walk. - JMG
Ja, du har blitt lurt. Du kunne like gjerne gått. Kanskje vil du påpeke at en feit BMW gir høyere status og bedre drag på damene enn selv de dyreste utgavene av håndlagde italienske gummistøvler, men mon tro det? I alle fall kunne man kuttet ut feit fra uttrykket "40, feit og ferdig". For hvilken status gir bilringer i dag? I steinalderen kunne det sikkert gi status å vise at man var velfødd, men i dagens samfunn viser de bare at du er den fødte sofagris, eller kanskje vi burde si bilgris?

Så ved å ta bilen oppnår du tre ting, du blir feit, du forsurer havet og du fyller havene med mikroplast. Kort sagt, du forsurer tilværelsen for deg selv og våre etterkommere, som bilist er du intet annet enn en pest og en plage!

Kosmetikk, som det kanskje har vært mest blest om, viser seg å være den minste bidragsyteren til djevelskapen. Siden Eva spiste av det forbudte tre har Adams sønner likt å skylde på kvinnene for alt som er galt. Men som vanlig er det mannen som er den største synderen, og pappas Mercedes i garasjen er en langt større trussel for vår eksistens enn mammas kosmetikkskap.

Maling er også en viktig bidragsyter. Dagens akrylmaling sies å være mer miljøvennlig enn den gamle alkydmalinga (oljemaling), men akryl er plast. Alkyd er hovedsaklig laget fra treolje eller lignin, et avfallsprodukt fra celluloseindustrien. Så det ser ut til at vi ved å løse et problem, avgassing fra løsemidler, har skapt et nytt. Akrylpartiklene i moderne maling er så små at de ikke fanges inn av renseanleggene.

Relatert:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...