Wednesday, March 18, 2015

Håpets prinsipper for vår post-industrielle framtid

Min gode venn John Jacobi og hans studentvenner fra The University of North Carolina har nettopp statuert to prinsipper for deres nye organisasjon og blogg, The Wildernist. Hva som gleder meg er at de gjør undergangen av vår industrielle sivilisasjon til noe positivt, noe vi må kjempe for. De har jo helt rett, vårt fremskrittseventyr er over uansett, så hvorfor ikke etablere et nytt eventyr basert på de faktiske realiteter, villmarkseventyret? Istedenfor å hige etter evig vekst og teknologisk utvikling, la oss hige etter et liv i absolutt enkelhet, underordnet naturen. La oss gjøre dommedag til vår frelse!

Energigrafen til Gail Tverberg viser at vår industrielle sivilisasjon snart er forbi

Ja, de fleste av oss vil dø, og vi vil måtte returnere til steinredskaper og jeger/samler-samfunn. Men fra et naturfilosofisk synspunkt kan dette ses som gode nyheter. Enda mer vidunderlig er det at det vil være umulig å starte opp igjen en industriell sivilisasjon!

Stort sett alle mine problemer har sitt opphav i forbrenningsmotoren og elektrisiteten, disse to oppfinnelsene har fratatt meg nærmest alt av ekte verdi her i livet. Hvordan kan noen se det som annet enn en velsignelse å bli fridd fra disse forbannelsene? Vi mennesker takler ikke all denne energien uansett, og bruker den stort sett til å plage hverandre og å ødelegge naturen. I tillegg til at livet blir absolutt og totalt meningsløst.

Som en bonus vil vi få bedre tannhelse (tannhelsa gikk nedenom og hjem med introduksjonen av raffinert mat), mindre kreft, mindre astma, og fedmeproblemet vil være løst en gang for alle.

Det er også stort at vår egen økosof og friluftsmannsgigant, legenden Nils Faarlund, har fattet interesse for The Wildernist. Les hans første bidrag på bloggen:

The Tseringma Pilgrimage, 1971: An eco-philosophic ‘anti-expedition’

Les alt om prinsippene:

Wildism: A Statement of Principles

The principles that guide our activity are:


  1. Autonomy of the Wild. We understand “the Wild” (also “wild Nature”) to be everything that is not artificial and whose operation is autonomous. The Wild is the part of Nature that is untamed, that is not subject to the control and management of human beings (or of the technological systems built by them), even if human beings can be part of it. Therefore, we also consider as part of the Wild, human nature itself, i.e., the part of the mind and of human behavior that is innate and the biological consequence of evolution by natural selection. The autonomy of the wild part of human beings is what we call “freedom.” Our position is that the autonomy of the Wild is the most important value to which all other values are subordinate. We consider bad (worthy of our rejection) everything that violates the autonomy of wild Nature. In consequence, this value is the fundamental principle from which we derive the rest of our ideology and which inspires our objectives and activities.
  2. Rejection of techno-industrial society and of civilization. Our fundamental principle being respect toward wild Nature, we consider bad all social systems that inevitably work against the above-mentioned autonomy. We consider that, at least, all forms of civilized society (i.e., with cities) are unavoidably contrary to this principle and therefore bad. And, out of all the forms of civilized society, we consider technoindustrial society (the social system whose technology is based on the combustion engine and electric power) especially harmful for the autonomy of the Wild, due to the fact that the enormous development of its technologies affects many aspects of the functioning of wild Nature that before this society remained untamed, in addition to interfering to a greater degree with those aspects of the Wild whose dynamics were subjected to a lesser extent in other previous forms of society.
Yt ditt bidrag for å senke vår teknologiske sivilisasjon for godt!

Til slutt vil jeg oppklare en misforståelse. Tidligere trodde jeg at alle penger ble satt i sirkulasjon for å drive opp økonomisk vekst. Gail Tverberg har fått meg til å forstå at dette er feil. Formuene hoper seg opp hos de rikeste, fordi hvis de ble spredt utover ble det ikke nok ressurser til å tilfredsstille den allmenne manns og ikke minst kvinnes, begjær.

Derfor, har du stor formue er det beste du kan gjøre å ta disse pengene ut av sirkulasjon. Ta med deg formuen, trekk deg ut av samfunnet og forbruk så lite som mulig. Slik kan du være med å vrake vår industrielle sivilisasjon litt raskere, husk at den hører hjemme på historiens skraphaug uansett. Dess raskere vi klarer å ta den ned, dess mer av økosystemtjenestene vil forbli intakte, og dess bedre villmarksliv kan våre etterkommere leve.
Instead, the most likely futures for our descendants are those in which the burdens left behind by today’s science and technology are much more significant than the benefits. Those most likely futures will be battered by unstable climate and rising oceans due to anthropogenic climate change, stripped of most of the world's topsoil, natural resources, and ecosystems, strewn with the radioactive and chemical trash that our era produced in such abundance and couldn’t be bothered to store safely—and most of today’s advanced technologies will have long since rusted into uselessness, because the cheap abundant energy and other nonrenewable resources that were needed to keep them running all got used up in our time. - JMG

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Featured Post

Dagens demokrati kan ikke redde oss fra klimakrisen

Politikerne tror at løsningen på klimakrisen er å forsterke naturkrisen, ved å grave i filler naturen vår, for å plassere vindkraftverk på h...