Skip to main content

The psychology of narcissism - W. Keith CampbellSom Norges største tunentusiast var jeg naturligvis så uheldig å havne sammen med ei covert-høne i lommehullet vårt på Gjøvik, og vi så omtrent slik ut da vi omsider klarte å flykte. Vi har nå begynt å heles, men selvsagt, å heles fra denne nær døden opplevelsen tar tid.

Dessverre er man som empat og idealist narsopatenes første offer. De hater oss grunnet vårt overlegne intellekt og evne til empati og abstrakt tenkning, egenskaper de mangler fullt og helt.

Relatert

Why Narcissists And Sociopaths Constantly Try To Convince You That YOU Are The Crazy One (narsopater er besatt av å overbevise verden om at empater er hatske galninger)

AN EDUCATED EMPATH IS A SOCIOPATH’S WORST NIGHTMARE

HOW SOCIETY GASLIGHTS SURVIVORS OF NARCISSISTS, SOCIOPATHS, AND PSYCHOPATHS (A GUIDE FOR THERAPISTS, LAW ENFORCEMENT AND LOVED ONES)
“THERE IS A CLASS OF INDIVIDUALS WHO HAVE BEEN AROUND FOREVER AND WHO ARE FOUND IN EVERY RACE, CULTURE, SOCIETY AND WALK OF LIFE. EVERYBODY HAS MET THESE PEOPLE, BEEN DECEIVED AND MANIPULATED BY THEM, AND FORCED TO LIVE WITH OR REPAIR THE DAMAGE THEY HAVE WROUGHT. THESE OFTEN CHARMING—BUT ALWAYS DEADLY—INDIVIDUALS HAVE A CLINICAL NAME: PSYCHOPATHS. THEIR HALLMARK IS A STUNNING LACK OF CONSCIENCE; THEIR GAME IS SELF-GRATIFICATION AT THE OTHER PERSON’S EXPENSE. MANY SPEND TIME IN PRISON, BUT MANY DO NOT. ALL TAKE FAR MORE THAN THEY GIVE.” – DR. ROBERT HARE, THE CHARMING PSYCHOPATH

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!