Skip to main content

Ulykkelige Gjøvik

Hos Debatt1.

Når jeg leverer eldstejenta på Fredheim skolekorps, stormer de gamle venninnene hennes fra Fredheim skole mot henne, roper navnet hennes og gir henne en klem. Hun var den første som begynte i korpset, og hun var den første som knekte notekoden, sju år gammel. Meningen var at hun skulle komme tilbake hit så fort råd var, for å slutte seg til igjen sitt gamle miljø, men så vil ikke Gjøviks elite det. De vil heller ikke ha grendekafeen min med fotografier fra Mjøslandet på veggene, i Storgata. Nei, de vil kun ha monumenter over seg selv, på toppen av Hovdetoppen, byens hellige fjell og siste villmarkstopp, vernet av sindige politikere, fram til hele Gjøviks elite ble en flokk gale narsopater, uten føleleser og empati for noe som helst. Med seg i fallet har de tatt med hele Gjøvikregionen.
Ancient, Rome, on the other hand, reflected different ideas about the meaning of happiness. While initially designed to reflect more spiritual values, Rome shifted over time to focus more on power and individual glory than on the common good.  Huge monuments were constructed in honor of the Roman elite. Public space and the well-being of the majority of the people suffered gross neglect. The city became an unpleasant place to be; and many, who could afford it, retreated to the countryside. City life had become too disgusting. - Ruth Wilson
- What's the Secret of Making a Happy City?

Gjøviks politikere og økonomiske elite kjenner ikke til hemmeligheten med å lage en lykkelig by, de kjenner kun til sitt eget narsissistiske ego, hvor det kun gjelder å eksponere seg selv. De opptrer som en narsissistisk superorganisme, hvor Hovdetoppen nå omformes som et speilbilde av deres narsissistiske ego, hvor de står over Gud, fordi de selv er gud.

Hovdetoppen representerte friluftslivs-nasjonen Norge, og var absolutt hellig. Hvorfor Nils Faarlund, Norges friluftslivs-legende, ikke engasjerer seg for sin regions hellige fjell, er meg komplett ubegripelig? Han skriver varmt om hellige fjell i Nepal, men Hovdetoppen har han aldri besteget. Og snart er det for seint. Men må selvsagt legge til at Faarlund reddet Totenåsen fra monstermøller, samt at han har skrevet verdens beste bok om det enkle friluftslivets gleder.

Hovdetoppen var byens hellige fjell og villmarkstopp. Her sett fra Skibladnerbrygga.

-Wikimedia.

Romas innbyggere flyktet ut på landsbygda, fordi de ikke orket mer av sine lederes svulstige monumenter over seg selv. At denne byen, midt i Prøysens rike, skulle miste all jordnærhet, er selvfølgelig en tragedie. Selv ble vi heldigvis hentet ut av denne byen før Hovdetoppen falt, lik Lots familie av Sodoma, og vi bor nå på landsbygda på Toten, hvor historien ligger like tykk over den fruktbare jorda, som bare mjøståka kan gjøre det. Her kunne vi hatt det godt, hadde engene fått lov til å skinne, Mjøslandets høylys. Samt at mine forfedres urbane landsby ved Kværnumsstrykene etter Lenaelva hadde fått fortsette å svinge seg i valsen, i pur urban landsbyglede, lik Tolfa i Italia. Men psykopatiske bil-bøller ville det ikke slik. For dem var det kun Totenpark-prosjektet som gjaldt. Dette ble Totens død. Gjøvikregionen har nå mistet sine høylys, sin smekre urbane landsby og sitt hellige fjell. Hvilken ulykkelig by! Hvilken ulykkelige region!

Før jeg gikk på biblioteket i dag, spaserte jeg en liten tur ned til Mjøsa, hvor Innlandets dronning sto i flammer av raseri over Gjøviks elite og Hovdetoppens fall. Det skal være et slags allmøte om Hovdetoppen i dag, men jeg akter ikke å gå, da regien er satt, og den er satt til elitens fordel.

Men de skal vite at Innlandets dronning er på min side!

-Wikimedia.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!