Skip to main content

Stygge bygninger er uvitenskapelige og irreligiøse!

Our educated world remains ignorant about the distinction between science and technology, unfortunately. Science helps us understand the universe and ourselves. Technology applies scientific results to master processes that we can manipulate so as to better our lives. It is also applied to kill people directly, destroy nature, and threaten our own survival. Or to save us from our stupidity. Tools can be used for either good or evil.
Modernism, in my view, was a massive but unscientific application of technology to shape the world into an industrial image. It was unscientific because no thought was ever given to discovering how human beings interact with their environment, or whether we need certain specific geometrical features like we need nourishment and air, or to understanding how human being interact with each other to create a city. Modernist architects just drew forms on paper that looked like machines, and those in power built them. Again, to show the total lack of science here, when the first projects proved to be dehumanizing disasters, nobody was allowed to say that. And even if someone did, there was no revising those failed building and urban typologies because they were a central part of the ideology of industrial modernism. We still have them with us today. You dare not criticize them. This is not science! - Nikos A. Salingaros
Les hele intervjuet hos The Philadelphia Society: JAMES KALB INTERVIEWS NIKOS SALINGAROS

Intervjuet er nå også publisert hos The Permaculture Research Institute of Australia: James Kalb Interviews Nikos Salingaros on Architecture’s Influence on Society and Consumerism


Relatert:

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.