Skip to main content

Skuffelsen over Resett

Har vært litt innom Resett i det seinere, men er skuffet, da man her stort sett kun finner "overfladisk tradisjonalisme", og ikke er i nærheten av James Kalb og hans tanker om tradisjon. Dessuten klarer man ikke å skille sosialisme fra allmenningene (the commons), som alltid har stått sentralt i tradisjonelle kulturer, som husmannstroen. Faktisk har Pål Steigan på mange områder en dypere tradisjonalistisk forståelse enn Resett, hvor han er i ferd med å reetablere Tolfa som middelaldersk kjøpstad. Det er i de sein-middelalderske kjøpstadene man fant ekte urbanisme, derfor må vi tilbake til dem. Resett klarer heller ikke å skille mellom urban og rural kultur, disse må ikke blandes, slik Le Corbusier ønsket! - PermaLiv
-Wikimedia.

Resett har et godt og tiltrekkende navn for tradisjonalister, vi trenger en resett, hvor vi henter tilbake våre tradisjoner. Som Bob Dylan hevder så ligger nøkkelen til framtida, i det som er igjen av fortida. Dette er ikke mye, men man får prøve å dokumentere det lille som er tilbake, så får man håpe Dylan får rett.
People say modernity is irrevocable. But is it? I go into the issue at Catholic World Report. - James Kalb
- Can We Turn Back the Clock?

Imidlertid er det ikke mye å hente for oss dyp-tradisjonalister hos Resett, dette blir altfor overfladisk, dessuten mangler de enhver forståelse for allmenningene, som er tradisjonenes røtter og fundament. Dette gjør ikke James Kalb!

Av denne grunn vil jeg først og fremst anbefale tradisjonalister å søke til James Kalb for inspirasjon og forståelse av vår alvorlige situasjon, ingen går mer i dybden til røttene av våre problemer og den vestlige sivilisasjons fall.
«Advanced liberalism believes itself tolerant, but its tolerance is intolerant in somewhat the way the Taliban are intolerant. As prominent spokesmen define the issues, it often seems that we are in the midst of a world struggle between two quasi-totalitarian religious movements: radical Islam and advanced liberalism. Where the Taliban believe themselves called to do away with all social authorities but the Koran and shari’a, today’s liberals believe themselves called to eliminate all authorities other than expertise, rational bureaucracy, and markets.» – James Kalb
- James Kalb hos Crisis Magazine

- James Kalb hos Catholic World Report

- James Kalb hos Imaginative Conservative

- Turnabout thoughts in and out of season (Kalbs egen hjemmeside, trodde den var nedlagt, men den lever.)

Kalbs bøker her.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.