Skip to main content

Why Natural Gas Can't Save Us

Thanks for writing. The problem is that the rising investments required cause the system to fail. In a sense, an EROEI drop from 100:1 to 99:1 is just as damaging as an EROEI drop from 10:1 to 9:1. There is also the problem that all of the economy is a networked system, so rising investments in oil adversely affects the overall system, not just oil. Of course, I am thinking of the rising investments in terms of human labor as fossil fuels. What is happening is the system as a whole is becoming increasingly inefficient.

I was surprised when I found that coal companies were failing as fast, or faster, than oil companies unless the coal companies are operating in a “utility” type structure that allows prices to rise with rising costs. What I found when I looked at some coal company financial statements is that they were being affected by the overall drop in commodity prices (just like metals and many kinds of food are being affected). Back when revenue streams had been higher, the various players had locked in an approach to dividing up revenue flows. Fees for using the land for mining were based on the price structure available in the past; debt payments for new mining equipment and for upgrades to port export facilities were based on cash flow projections when prices were higher; taxes (which are not based on profits!) were set based on how much the government thought it could take, and still leave the company with enough for its other expenses and dividends. Since 100% of the former energy flows had been contractually locked in, a drop in price fell entirely back to the owners!

Regarding the changeover to natural gas, I doubt that there is enough of it for a complete changeover. In the meantime, the whole system will collapse from low prices. It is certainly not possible to add natural gas, if the price level needs to be kept close to coal. If the price of natural gas is higher, wages of workers will also need to be higher. Products will become increasingly uncompetitive in world markets. - Gail Tverberg

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.