Skip to main content

Lommedemokratiet - et friskt begrep

Lommedemokratiet er ikke abstrakt, men konkret, det eneste konkrete vi har!

-Wikimedia.

Kommunismen, ikke som statlig prosjekt, men som produsentenes kontroll over produksjonen. - Pål Steigan

Ja, det er betryggende. Vi skal ikke ha noen stat, da staten ikke kan være annet enn en despotisk tyrann som tjener egne interesser. Men for å avvikle staten finnes kun en løsning, og det er innføringen av lommedemokratiet, da det kun er en slik løsning som er på parti med menneskets humanøkologi. Innenfor lommedemokratiet finnes selvsagt et vell av muligheter for hvordan å organisere våre liv videre, som en allmenning, hvor teknokratene har mistet all makt over oss.

Ps! Jeg foretrekker uansett å kalle meg lommedemokrat, da dette er et nytt og friskt begrep uten en belastet fortid.

- PermaLiv
That’s what’s happened in our public life. Everybody who matters is a secularist today, and the situation has far-reaching implications. One is that educated and well-placed people now believe that the institutions on which social order is based should be technically expert, economically rational, morally nonjudgmental, and universal in their reach. So the world should be ordered comprehensively by global markets and expert regulatory bureaucracies, together with subsidiary institutions such as universities, think tanks, media organizations, and various NGOs that serve or try to influence government and business. That, it is thought, is the uniquely rational way of organizing society, and whatever threatens it, or attempts to limit it or introduce other authorities, is irrational, disruptive, and a threat to humanity. - James Kalb
Gjentar: “One is that educated and well-placed people now believe that the institutions on which social order is based should be technically expert, economically rational, morally nonjudgmental, and universal in their reach.”

Det er nok mange innen Rødt som mener det samme. Disse er IKKE allmenningere!
For that reason it has no place for the attachments that have always formed human life and to which we have always given our deepest loyalties: family, religion, specific community, particular people and culture, ultimate truth. Such things become private, sentimental matters with no special definition and therefore no serious public function. They are not permitted to make a difference, because when they do the kind of rational, transparent society at which liberal modernity aims becomes impossible. So to the extent they retain a connection to aspects of how people live, it’s a problem to be dealt with under the rubrics of equality, tolerance, and inclusion. - James Kalb
Derfor er jeg tradisjonalist!

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!