Skip to main content

Local Autonomy

Semi nomadic Sami or Laplander family in Northern Norway or Sweden. They use traditional clothing.  

By suppressing local particularities and turning distinctions and differences into injustices inclusiveness suppresses self-organization, and therefore social spontaneity and voluntary initiatives of all kinds. 
Ordinary people can’t act effectively unless local discretion is widely diffused and the informal good sense of the people is accepted as a generally sound basis for action. Inclusiveness rejects both. If there’s significant local discretion inequalities will result, and “the informal good sense of the people” is shot through with settled prejudgments—that is, with prejudices. 
For that reason inclusiveness requires suppression of local initiative and self-rule. Those things are unjust from the standpoint of social justice in any event. If I do something that benefits brother Bob, that’s unfair because cousin Dick and uncle Harry get left out. More generally, informal arrangements like mutual assistance based on local networks and moral codes make the benefits of social life depend on group membership. That’s obviously unjust, so such arrangements must be destroyed. 
That’s one reason schools teach children to throw off parental, communal, and religious authority. Those authorities aren’t based on liberal principles, and they lead to particular local connections that don’t benefit everyone equally. It’s also one reason antidiscrimination laws force institutions to treat the attack on traditional and natural authorities as part of their reason for being. (If they don’t insist on their total commitment to “celebration of diversity,” they’re likely to get sued.) 
The natural result of such policies is degradation of functional communities and families. Our rulers view that as a good thing. It eliminates competitors to the liberal state, frees individuals from traditional bonds that are understood as irrational and discriminatory, and clears the ground for a truly rational and just ordering of society. - James Kalb

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!