Skip to main content

The Logic of Liberalism

The result of the attempt to make social relations scientific is contemporary liberalism, including inclusiveness, diversity, and all the rest. When scientism is applied to morality and politics it gives us both a highest good and a highest standard of justice. From those two principles it’s possible to generate a complete political and moral system, one that’s extremely simple and rigorous and therefore excludes all distinctions other than those it relies on. 
The highest good scientism gives us is freedom, understood as satisfaction of desire. Preference and aversion are observable, and they’re available to us as guides. Since that’s so, scientism tells us, why not stick with them, and concentrate on setting up a system that gives us what we want and gets rid of what we don’t want? Why bring in other standards based on things that are harder to demonstrate, like God, natural functions, essential qualities, or the good, beautiful, and true? That, it is thought, would be unscientific and therefore irrational. 
The standard of justice that corresponds to scientism is equality. What’s good is simply what’s desired, scientism says, and since all desires are equally desires, all goods must equally be goods. It follows that the desires of all men deserve to be treated equally. To say one man’s desires are less valuable than another’s is simply to value him less. That’s arbitrary, discriminatory, and oppressive. It’s the sort of thing that leads to Auschwitz, and can’t be allowed. 
In effect, scientism tells us that there are no transcendent goods, just desire, and there are no essences of things that we have to accept and respect, the world is what we make of it. Also, formal logic and means/ends rationality is the whole of reason. For those reasons the rational approach to politics, social life, and morality is to treat the world as a resource and turn the social order into a kind of machine for giving people whatever they happen to want, as long as what they want fits the smooth working of the machine. 
That understanding is the present-day liberal understanding. The correctness of liberalism, including inclusiveness, is thus demonstrable given the present view of reason. Those who accept scientism and reject liberalism are either nihilists, Nazis who reject the equal intrinsic value of some people and their purposes, or eccentrics who hold views that suffer from severe internal conflicts. The fact actual science is at odds with many egalitarian claims doesn’t matter, since actual science is not scientism and the latter must satisfy needs actual science can ignore. 
Its apparent unique rationality gives liberalism an insuperable advantage in political and moral discussion. If you reject it there is something wrong with you. You’re irrational, nihilistic, or Nazi. Most likely, you’re all three. - James Kalb

-Wikimedia.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!