Thursday, November 21, 2013

Det enestående ved Vestens sivilisasjon (The Uniqueness of Western Civilization)

Duchesne kvantificerer sin pointe ved at henvise til den mest omfattende kulturneutrale gennemgang af menneskehedens kreativitet, og her viser det sig, at 19 ud af 20 af alle tiders største naturforskere (én japaner) er europæere, og 97 % af alle nævneværdige videnskabelige bedrifter mellem år 800 f.Kr. og 1950 skyldes europæere (og nordamerikanere). Disse forskere har naturligvis ikke ageret i et vakuum, men i et kulturelt miljø, hvor selvstændig, original virksomhed blev opmuntret, ikke straffet. Buddhisme og taoisme anså målrettet menneskelig stræben som formålsløs, og muslimerne anså gud som ubundet af faste love og hans værk som utilgængeligt for menneskelig forståelse. Kun i kristendommen var intellektet en guds gave, som det nærmest var en forpligtelse at nyttiggøre (efter at grækerne havde givet grundlaget for individets rationelle autonomi). Men intellektet fik altså vel at mærke kun energi og retning takket være den ærekære aristokratiske krigermentalitet, som indoeuropæerne længe inden havde injiceret vort kontinent med. “En kærlighed til friheden, der trodser enhver risiko, uden andet motiv end at tilfredsstille sig selv.” Kristendommen svækkede så vist ikke disse livsduelige “barbarer”, som Nietzsche mismodigt mente, men civiliserede dem og rettede deres stræben mod højere mål end at opnå ry via den fysiske kamp til døden. Hjulpet af de fremvoksende nationalstater, som krævede fred og orden bag deres territorielle grænser. - Peter Neerup Buhl
Anmeldelser:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...