Thursday, December 5, 2013

"Den stille våren" nærmer seg

Vi husker vel alle "Silent Spring" av  Rachel Carson? Dessverre er hennes profeti i ferd med å gå i oppfyllelse. Snart er vi bare en flokk skrålende mennesker tilbake her på vår klode.

Alle fugler få de er


Gråsisik, kortnytt, Foto: Wikipedia
Fugleartene i norske fjell går tilbake. Gråsisik er en av artene det blir færre av. (Foto: Arnstein Rønning/Wikipedia)

Ni av 14 fuglearter har gått betydelig tilbake i de skandinaviske fjellområdene i løpet av 2000-tallet. Det viser omfattende overvåking av fugl som hekker i fjellområder i Norge, Sverige og Finland, melder Miljødirektoratet.

Klimaendringer kan være årsaken.

Standfugler og arter som overvintrer i nærområdene våre har større tilbakegang enn trekkfugler som overvinter lenger sør.

Det har for eksempel blitt mindre gråsisik. Om det har blitt mer gjøk, er ikke opplyst. (forskning.no/ar)

Les mer hos Miljødirektoratet

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...