Sunday, June 25, 2017

Det grønne skiftet er bare tull!

Kommentar:
Det grønne skiftet er bare tull! Det forutsetter at vi skal kunne fortsette å leve som invasive kaniner uten å legge noe som helst slags bånd på oss selv, så skal liksom den mirakuløse teknologien gripe inn fra oven og redde oss alle.
“- Mennesker er omtrent som kaninene i Australia – en fremmed art som har invadert hele jorden og nå er i ferd med å overutnytte naturgrunnlaget vårt. Hver og en av oss handler som om vi levde i Øst-Afrika for 200.000 år siden. Følelsene våre, kjøpetrangen, er drepende for jorden, sier Terje Bongard.”
http://www.nettavisen.no/1511289.html

Vi kan leve av fornybar energi, men dette forutsetter at vi reduserer kjøpekraften minst ti ganger og at dette blir likt for alle på en gang. Hvis ikke blir det et blodbad med røtter i misunnelsen, menneskets tredje sterkeste drifkraft etter sexualdriften og kjøpetrangen.

Det er å håpe at Mot Dags aksjonærer ser dette og stiller seg bak Bongards politiske revolusjon, istedenfor å innbille seg at mennesker kan bli snille i et massesamfunn.
Vindmøller ved København.

-Wikimedia.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...