Tuesday, April 21, 2015

Bildeling i delesamfunnet

Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. - Terje Bongard
The cities will be part of the country; I shall live 30 miles from my office in one direction, under a pine tree; my secretary will live 30 miles away from it too, in the other direction, under another pine tree. We shall both have our own car. We shall use up tires, wear out road surfaces and gears, consume oil and gasoline. All of which will necessitate a great deal of work … enough for all.” - Le Corbusier, 1935
Jeg er en deler, en naturlig konsekvens av at jeg er en allmenninger. En deler deler sine erfaringer, sine ideer, sine åndsverk, sine ting, og ikke minst bilen. Ved å dele bilen kan vi redusere biltettheten til 1/13-del, eller med 92,3 prosent.

Bilringer er byenes fremtid

Min datter har angst for å krysse dette asfaltdekket over til lekeplassen, jeg må leie henne over. Slik blir asfalten, som er bilens domene, en mental sperre mellom min datter og lekeplassen hennes.

Åpne, anti-fractale plasser som dette er triggere av angst i menneskehjernen. Plasser med asfalt er unaturlige, de finnes ikke i naturen, og man er potensielt utsatt for byttedyr. Plassen kan virke liten for en voksen, men fortoner seg kanskje ti ganger større for et lite barn, som genetisk også oppfatter seg som sårbart, i likhet med alle pattedyrbarn.

Byråkrater og utbyggere bryr seg intet om våre barn.

Ved hjelp av bilringer vil det kanskje være mulig å pulverisere all denne fryktelige asfalten rundt omkring og plante den til med trær!

Fractal Art and Architecture Reduce Physiological Stress

Farvel, moder Jord

Denne briljante illustrasjonen fra det svenske vegvesenet viser hvor mye av vårt felles rom vi har ofret på bilens panser

Relatert:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...