Skip to main content

Bildeling i delesamfunnet

Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. - Terje Bongard
The cities will be part of the country; I shall live 30 miles from my office in one direction, under a pine tree; my secretary will live 30 miles away from it too, in the other direction, under another pine tree. We shall both have our own car. We shall use up tires, wear out road surfaces and gears, consume oil and gasoline. All of which will necessitate a great deal of work … enough for all.” - Le Corbusier, 1935
Jeg er en deler, en naturlig konsekvens av at jeg er en allmenninger. En deler deler sine erfaringer, sine ideer, sine åndsverk, sine ting, og ikke minst bilen. Ved å dele bilen kan vi redusere biltettheten til 1/13-del, eller med 92,3 prosent.

Bilringer er byenes fremtid

Min datter har angst for å krysse dette asfaltdekket over til lekeplassen, jeg må leie henne over. Slik blir asfalten, som er bilens domene, en mental sperre mellom min datter og lekeplassen hennes.

Åpne, anti-fractale plasser som dette er triggere av angst i menneskehjernen. Plasser med asfalt er unaturlige, de finnes ikke i naturen, og man er potensielt utsatt for byttedyr. Plassen kan virke liten for en voksen, men fortoner seg kanskje ti ganger større for et lite barn, som genetisk også oppfatter seg som sårbart, i likhet med alle pattedyrbarn.

Byråkrater og utbyggere bryr seg intet om våre barn.

Ved hjelp av bilringer vil det kanskje være mulig å pulverisere all denne fryktelige asfalten rundt omkring og plante den til med trær!

"Fractal Art and Architecture Reduce Physiological Stress"

Farvel, moder Jord

Denne briljante illustrasjonen fra det svenske vegvesenet viser hvor mye av vårt felles rom vi har ofret på bilens panser

Relatert:

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.