Skip to main content

Why to End Technological Slavery?

Read the extremely interesting comments thread here!
Clearly there is much to be said, and I can only give here the barest outline of the case against technology. Kaczynski’s core argument is based on four simple points:
  1. Humans evolved under primitive, low-tech conditions. This constitutes our natural state of existence. 
  2. Modern society is radically different than this, and imposes unprecedented stress upon us. 
  3. The situation is bad now, and will get much worse. We will either be humiliated into conforming to technology’s demands, or be crushed by the system. 
  4. There is no way to reform the system to avoid the negative outcomes.
His conclusion, then, is straightforward and rational: bring the system to an end, as soon as possible. Granted, the odds of success are slim, but the longer we wait the lower they become and the worse the outcome will be—for both humanity and nature. We have essentially two choices: big, but survivable, pain now, or catastrophic pain later.”

http://www.thewildernist.org/2015/03/skrbina-question-technological-slavery-campbell-lipkin/

Following the logic of Kaczynski, the most ethical thing to do for minimizing human suffering and further destruction of the wild, is to work actively for taking down the system.

– Technological Slavery: The Collected Writings of Theodore J. Kaczynski: http://www.wildism.org/lib/item/a3ef9393/

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!