Friday, April 10, 2015

Kvinne = kom vinne

Kom til å tenke på at kvinne er vinne med en k foran. Denne k-en kan man kanskje si står for kom. 

Kvinne = kom vinne
Kvinner = kom vinner
Kvinnerne = kom vinnerne

Så for vinnerne er det bare å komme til kvinnerne, de tar imot deg med åpne armer.

Ved jordbruksrevolusjonen ble menn svært selektert etter de som klarte å holde seg med mest gods og gull. Det er jo derfor vi menn elsker kapitalismen, og helst vil ha så fri konkurranse som mulig. I bakhodet ligger de 17 kvinnene og venter som en belønning for alt vårt strev.

Heldigvis virker seksuell seleksjon langt raskere enn naturlig seleksjon, så når vi snart entrer stammesamfunnet igjen, vil nok kvinnene på ny begynne å selektere på et bredere spekter av vinneregenskaper.

8,000 Years Ago, 17 Women Reproduced for Every One Man

Terje Bongards kommentar til artikkelen:
Artige detaljer rundt genetikkbakgrunnen vår, Atle. Som du ser slår makevalgsulikhetene gjennom: Menn med ressurser har forsynt seg, mens fattiglusene har forsvunnet fra genpoolen...
Eivind Berges kommentar til samme artikkel:
Det går allerede tilbake i den retningen, da stadig flere menn blir barnløse i forhold til kvinner. Kvinner driver ganske selektiv avl på menn når de får muligheten, så de har ingen grunn til å klage, nei, hvis de ikke liker kvalitetene som de selv fremelsker.

Heldigvis er det lite trolig at vi faller tilbake til et samfunn hvor så mange menn blir marginalisert at kvinner reproduserer seg 17 ganger så ofte. For det vil vel kreve jordbruk godt over eksistensminimum og mer teknologi og maktkonsentrasjon enn vi kan vente oss etter kollapsen.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...