Skip to main content

Kvinne = kom vinne

Kom til å tenke på at kvinne er vinne med en k foran. Denne k-en kan man kanskje si står for kom. 

Kvinne = kom vinne
Kvinner = kom vinner
Kvinnerne = kom vinnerne

Så for vinnerne er det bare å komme til kvinnerne, de tar imot deg med åpne armer.

Ved jordbruksrevolusjonen ble menn svært selektert etter de som klarte å holde seg med mest gods og gull. Det er jo derfor vi menn elsker kapitalismen, og helst vil ha så fri konkurranse som mulig. I bakhodet ligger de 17 kvinnene og venter som en belønning for alt vårt strev.

Heldigvis virker seksuell seleksjon langt raskere enn naturlig seleksjon, så når vi snart entrer stammesamfunnet igjen, vil nok kvinnene på ny begynne å selektere på et bredere spekter av vinneregenskaper.

8,000 Years Ago, 17 Women Reproduced for Every One Man

Terje Bongards kommentar til artikkelen:
Artige detaljer rundt genetikkbakgrunnen vår, Atle. Som du ser slår makevalgsulikhetene gjennom: Menn med ressurser har forsynt seg, mens fattiglusene har forsvunnet fra genpoolen...
Eivind Berges kommentar til samme artikkel:
Det går allerede tilbake i den retningen, da stadig flere menn blir barnløse i forhold til kvinner. Kvinner driver ganske selektiv avl på menn når de får muligheten, så de har ingen grunn til å klage, nei, hvis de ikke liker kvalitetene som de selv fremelsker.

Heldigvis er det lite trolig at vi faller tilbake til et samfunn hvor så mange menn blir marginalisert at kvinner reproduserer seg 17 ganger så ofte. For det vil vel kreve jordbruk godt over eksistensminimum og mer teknologi og maktkonsentrasjon enn vi kan vente oss etter kollapsen.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.