Skip to main content

Pengefølelsen slår nye rekorder!

Nordmenn ligger på topp i det meste. Hva kan nevnes er kaffedrikking, isspising, avislesing, sydenreiser, og ikke uventet ser det også ut til at vi ligger i topp på selvbedrag. Litt overraskende er dog omfanget av selvbedraget.

Her følger et utdrag fra en diskusjonstråd mellom undertegnede og energirealisten Eivind Berge:

Øyvind Holmstad said...
Nå har de regnet ut at hver nordmann er verdt 120 millioner kroner!

- Hver nordmann verdt 120 millioner kroner:

http://www.nettavisen.no/na24/hver-nordmann-verdt-120-millioner-kroner/3422777138.html

Dette er helt sprøtt. Kollapset er rett rundt hjørnet, mens fremskrittsoptimismen sveller ut som ei nybakt bolle.

Har Gail rett kommer jo ikke folk til å skjønne noen ting.
Eivind Berge said...
"Ifølge notatet, utgjør humankapitalen, den neddiskonterte verdien av all fremtidig arbeidsinnsats, 81,3 prosent av Norges nasjonalformue. Oljeformuen står for bare 3,1 prosent, mens resten er verdien av realkapitalen og finanskapitalen."

Det er surrealistisk. Som om arbeidskraft uten videre kan erstatte olje og man ikke trenger noen energikilde. Finansdepartementet er altså akkurat like virkelighetsfjerne som folk flest og tror at verdier kan skapes ut av løse luften.

Det er det Gail har sagt også: Folk flest kommer aldri til å forstå sammenhengene. De kommer til å dø i den tro at problemet bare var en finanskrise som kom av feil politikk. Siden oljeprisen er lav, vil de aldri skjønne at vi er i nærheten av noen grenser for hvor mye olje og andre ting som kan utvinnes og produseres. Alt som styrer økonomien er bare abstraksjoner for dem som kunne vært løst med andre abstraksjoner slik som rentepolitikk og pengetrykking.
Ja, ja, det er bare å ta av seg hatten for Finansdepartementet. Jeg har forresten et søskenbarn som arbeider der, tror nokså langt oppe i systemet. Så vidt jeg husker fikk hun kun Aer fra handelshøyskolen. Intelligens og klokskap har dessverre ingen sammenheng, ihvertfall ikke innen økonomifaget. Menighetsfakultetet må nok se seg slått ned i støvlene når det gjelder en klippefast tro der i gården.

Snart er det 17. mai og med vissheten om at man som nordmann er verdt 120 millioner kroner, vet jeg ikke hvor nasjonalsvulstigheten kommer til å ende i år?

Norge, en nasjon av selvbedrag!

Nordmenn flest kommer til å dø i den tro at problemet bare var en finanskrise som kom av feil politikk.

Siden oljeprisen er lav, vil de aldri skjønne at vi er i nærheten av noen grenser for hvor mye olje og andre ting som kan utvinnes og produseres.

Diskusjonen fortsatte på fjesboka:

 • Eivind Berge La oss se på hva menneskelig arbeidskraft egentlig er verdt. Ett fat med olje tilsvarer 10 år med hardt arbeid for et menneske (da må du yte omtrent 100 watt hele arbeidstiden). I tillegg trenger du masse olje og annet fossilt drivstoff til å dyrke eller fange maten som mennesket spiser, energimessig faktisk 10 ganger så mye som maten per kalori. Og ikke minst trenger du et hav av olje for å produsere alle tingene som hver nordmann skal kjøpe for de 120 millionene sine, hvis de skal ha noen verdi...

  Men Finansdepartementet tror vel at all energien skal komme fra solceller? Eller at resten av verden har ubegrenset med ressurser slik at alt kan importeres?
  10 t · Slutt å like · 2
 • Terje Bongard Ja, det er absurd. Mangelen på bærekraft er total hele veien.
  7 t · Slutt å like · 1
 • Frøydis Hardeng Ikke at jeg helt forstår begreper som diskontering og inntektsstrømmer.... Men at pengefølelse er en svært irrasjonell følelse forstår jeg!
  3 t · Redigert · Liker
 • Eivind Berge Det morsomste er at den lave renten i virkeligheten er et symptom på at verdensøkonomien er i ferd med å stange hodet i taket og ikke får til mer vekst på grunn av minkende profittrater og utarming av ressursene på alle fronter, og så klarer Finansdepartementet å tolke det som et tegn på at vi går mot en velstand vi aldri har sett maken til. Ironien kunne ikke vært mer komplett.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!