Tuesday, April 14, 2015

Folk flest vil tro alt er mulig til intet er mulig

Hvis leonardokuppelteorien stemmer, vil det se ut for folk flest som om alt er mulig helt til nesten ingenting er mulig. Slik kan singularitarianerne tro på sin vidunderlige fremtid helt til siste slutt. Og den mest realistiske skildringen jeg har sett av hva overlevende kan vente seg i etterkant av kollapsen, er vel filmen "The Road". - Eivind Berge

Leonardodomen, vår vidunderlige framtid! Helt til vi får den i hodet. Ikke den beste hjelm kan hjelpe deg når leonardostikkene begynner å falle.
Jeg kom på at vi er enda dummere enn grisen som bygget sitt hus av strå, i eventyret om "de tre små grisene". Vi har bygget vårt hus av leonardostikker!

Man kan si at Leonardodomen ligger som en kunstig kuppel over verden, og beskytter oss fra naturens "ubehageligheter".

Det dumme er at fjernes et par av stikkene, faller hele byggverket. Og vi har ingen storebror gris som var lur nok til å bygge et solid sammenføyd murhus, å flykte til. Og da er vi fritt vilt for ulvene. - Meg

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...