Skip to main content

What is Shared is Loved

Published at P2P-Foundation on 11th April 2015.

Image: Kathy Simon
IF ONE THING, MORE THAN ANY OTHER, distinguishes a real neighborhood from the corporate machine-architecture of the 20th-century developer, it is the fact that real people have — together — conceived it, planned it, and built it. It is this human reality which makes it worth living in, pleasant to be there, and valuable. - Christopher Alexander
I do so often hear the claim that people care most about what they own. That’s a myth. As everything is interwoven, only a shared creation can be loved.

The Western view of property was created out of the destruction of the Native North Americans, using the philosophy of John Locke for all its worth. Well, Locke was actually arguing for the property rights of the nobility, but the settlers adapted his teaching for justifying their takeover of Indian land.

What the settlers did was that they destroyed the beautiful commons of the Native Americans, replacing it with a Cartesian hell of property rights. This is also the reason why Garrett Hardin’s essay “The Tragedy of the Commons” found such a fertile soil in the Western mind, and became like our civilization’s parallel to Christ’s “Sermon on the Mount”.

Read more about this in David Bollier’s essay: The Fateful Choice: The Pilgrims Assign Private Property Rights in Land.

The sad truth is that with this atomized worldview, where everybody does their own thing on their sacred property lot; in the end everything will be destroyed. And this way we lose the goal with our lives, the meaning of our existence. And we commit a terrible sin to the Earth.

Read more about this in my essay: Let’s Make Our World Whole.

In the world today we only find a few places created out of shared value. One of these is Damanhur in Italy. I hope to someday bring my family there for a period, to experience how our insane world of property could have been like if it was shared. If Me were We!

But even our world is no longer shared, but owned, the commons has again set new sprouts in these darkest of times.

Our societies have become a nightmare of disconnected parts, where we hate our lives and hate each other. As I just read in a Norwegian newspaper, never before have Norwegians quarreled more in the courts, and newer have there been more lawyers in Norway than today. To be sure, our Lockean/Cartesian society has become a paradise for the lawyers. When the commons is destroyed, the lawyers become fat.

It’s time to make a change! Let’s wreck John Locke and replace him with Ellinor Ostrom. Let’s learn from the commons the settlers destroyed. What is strange to think about, the settlers did not just destroy the USA; with their achievements they also destroyed my own country, Norway, which is now nothing but a slum of modernity.

To get inspiration for our fight, in spite of that everything is destroyed, read the essay by Mehaffy & Salingaros: A Vision for Architecture as More Than the Sum of Its Parts.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.