Skip to main content

KV-kommentar om markedsøkonomi og landallmenninger

Kommentar til KV-artikkelen:

Sårbarhetens naturlov – matkultur er infrastruktur

Takk for fint innlegg med flere gode og talende liknelser!

Personlig må jeg innrømme at jeg har ingen tro på markedsøkonomien så lenge denne ledsages av teknologisk utvikling.

- Technological Progress in a Market Economy is Self-Terminating and Ends in Collapse: http://blog.p2pfoundation.net/...
a) Every increase in technological complexity tends also to increase the opportunities for externalizing the costs of economic activity;

b) Market forces make the externalization of costs mandatory rather than optional, since economic actors that fail to externalize costs will tend to be outcompeted by those that do;

c) In a market economy, as all economic actors attempt to externalize as many costs as possible, externalized costs will tend to be passed on preferentially and progressively to whole systems such as the economy, society, and the biosphere, which provide necessary support for economic activity but have no voice in economic decisions;

d) Given unlimited increases in technological complexity, there is no necessary limit to the loading of externalized costs onto whole systems short of systemic collapse;

e) Unlimited increases in technological complexity in a market economy thus necessarily lead to the progressive degradation of the whole systems that support economic activity;

f) Technological progress in a market economy is therefore self-terminating, and ends in collapse.
I en post-industriell verden vil markedet kunne få en annen rolle, da teknologisk kompleksitet i hovedsak er knyttet til energi. Så ved en reversjon av den teknologiske utviklingen vil markedene kunne bli bærekraftige igjen, og de parasittiske mellomleddene vil avta: http://permaliv.blogspot.no/20...

Vi bør dog huske på at markedene ikke er annet enn historiske anakronismer, i likhet med byen: http://www.kulturverk.com/2015...

For å studere forskjellene mellom markedets veg og allmenningenes veg, er følgende artikkel ypperlig: http://www.internationalpermac...

For egen del er jeg ikke i tvil om at jeg foretrekker allmenningenes veg, da denne leder oss til et helt annet mål.

Når det gjelder den private eiendomsretten har jeg visse problemer med denne, og er av den oppfatning at man ved jordreformen av 1859 tok et stort skritt i feil retning: http://forskning.no/jord-og-sk...

Jeg reposter min kommentar til artikkelen hos forskning.no:

En alternativ tittel kunne vært: "Jordreform ødela fellesskapet"

Denne forkastelsen av allmenningene var meget trist å høre om, og har utvilsomt sitt opphav i hvordan de nordamerikanske nybyggerne implementerte filosofien til John Locke.

- The Fateful Choice: The Pilgrims Assign Private Property Rights in Land: http://bollier.org/blog/fatefu...

Settlerne tok Lockes filosofi, som egentlig var myntet på adelen, og omgjorde den til et verktøy for å beslaglegge og tilintetgjøre de opprinnelige nordamerikanske allmenningene.

Nedenfor følger en artikkel om hvorfor de europeiske jordbruksallmenningene ble ødelagt. Men enda finnes spor av disse, som i Galicia, hvor vi kan lære å reetablere landallmenningene.

- On the “naturalness” of the commons and the self-interested invention of the cult of Elinor Ostrom: http://blog.p2pfoundation.net/...
That’s because agricultural and hunting commons are the original form of ownership and work, long prior to State property and private property… and for the time being, the most persistent: commons institutions remained vigorous throughout the world up through the Middle Ages and resisted Modernity with relative strength until the “amortization” of nineteenth-century liberalism forced them to evolve into modern cooperativism. But don’t be fooled: even today, there are large European regions, like Galicia, where more of the 25% of the territory is made up of common lands. We have always been surrounded by the commons and by community values. Our culture kept more than just the formula for us.

If it wasn’t enough to observe the survival of large expanses of communal land and herds on all continents, it must be said that in all of our community experience we’ve never found a single case where problems arise because someone had consumption patterns such that endangered common resources. In community life, there are problems and conflicts, but in our experience, that’s not one of them, and if it does happen somewhere, it certainly isn’t frequent or relevant.
Vi trenger derfor en ny jordreform for å forberede oss på ei ny tid, for å gjeninnføre allmenningene!

Lytt til David Bollier: http://www.levevei.no/2014/09/...

En ny jordreform bør innbefatte grendeklynger!

- GRENDEKLYNGA – EN MODELL FOR FRAMTIDA?: http://www.magasinetkote.no/ar...

Ps! Dette ble mye som egentlig var på siden av hovedbudskapet i artikkelen, som var flott, og som jeg ellers støtter fullt opp om!

Men ville allikevel nevne det, da kunnskapen om allmenningene er i ferd med å forsvinne fra folks bevissthet.

Comments

Popular posts from this blog

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …