Saturday, April 18, 2015

Teknologioptimistene møter seg selv i døra hele tida

Her er en interessant kommentar av Tverberg:
My view is that the luxury segment can’t hold on any longer than the rest. Nearly everything created today requires the use of computers, and computers require the use of nearly every element in the periodic table. Thus, we have to have extensive international trade to maintain the production of computers and thus luxury goods as well as other goods.
http://ourfiniteworld.com/2015/04/15/putting-the-real-story-of-energy-and-the-economy-together/#comment-55890

Dette er jo en viktig grunn til at vi ikke bare kan gå over til 3D-printere og "skrive" ut alt vi trenger i forskjellige karbonforbindelser. Selv om det skulle vise seg at man kan erstatte stål med nanokarbon etc, vil man fremdeles være like avhengig av computere, som igjen krever nær på hele det periodiske systemet, som igjen krever enorme mengder fossil energi for å utvinnes.

Så teknologioptimistene møter virkelig seg selv i døra hele tida.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...