Skip to main content

The Cities Will Fade Away, People Will Have to Return to the Basic Form, the Village

The model cottages at O’Connorville seems to be a kind of mass production, maybe a sort of that idea that for everyone to be equal, everyone should live in the same kind of home?

Christopher Alexander on the contrary stresses that to make living communities, every place, every house and every room needs to be unique, shaped accordingly to every individual's deep personal feeling and character.

Equality cannot be shaped through similarity, it can only be created through shared pattern languages.

We, in our time, have a special responsibility to create new pattern languages, supporting a movement or network of global villages: http://wealthofthecommons.org/essay/commoning-patterns-and-patterns-commoning-short-sketch

Today's information technology will go away:
Villager, computers don't build themselves, they don't power themselves, they don't mine the raw materials to make their own spare parts for themselves, and so on. They're simply the final hurrah of the age of cheap abundant energy, and will go away as the immensely complex and energy-hungry infrastructure needed to support them becomes too costly to keep running. Thus I don't think that the invention of computers is anything like a game-changer. - John Michael Greer
The same way as computers will be gone, we will see a return of the village as the basic form of community:
Ashley, I'd suggest a slight variation. Through most of history, the urban-civilization form of society supported itself on a foundation of decentralized villages; the latter is the basic form, the former an occasional blossoming, which runs its course and ends. Our current civilization, as I've argued in a couple of my books, is as brittle as it is precisely because it tried to replace the village system with factory farming powered by fossil fuels; as those run out, it's not going to last -- and then, as you suggest, we'll be reverting to a stabler form. - John Michael Greer
This is why I see GIVE, the Global Villages Movement, as the most important movement of the world today: http://www.globalvillages.info/wiki?GlobalVillages/GIVE

The cities will fade away, people will have to return to the basic form, the village. To create a network of villages, to be managed as commons, ruled by internationally but locally adapted pattern languages, is the future of humanity!

The "klyngetun" of Havråtunet, Western Norway.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.