Skip to main content

Plassmaker - årets nyord 2017

En herlig plass skapt av plassmakerne i Dyssekilde økolandsby.

Sacred place - Dyssekilde ecovillage - Denmark.

-Flickr.

"Å lage en urtespiral"

"Somehow, a person’s own self is mobilized, liberated, made more strong by that person’s success in making life in the world. 
It is as if the life in the world which is created, directly nourishes the person." – Christopher Alexander (Alexander, 2001–2005: Book 4, page 269
Mens forrige års nyord var dumskapsfullt, foreslår jeg plassmaker som årets nyord 2017.

Plassmaker er den beste oversettelsen for det engelske ordet placemaker, da det knytter an mot den norske tittelen skomaker. Altså en person som lager plasser som sitter godt om foten, eller om livet kan man kanskje heller si.

Norge er et gjennomindividualisert land, derfor blir gjerne plassmakere uglesett. De komforme vil foretrekke å fryse henne ut av det gode selskap, da de ikke forstår verdien av vårt felles rom. Alle har et ansvar for fellesrommet!

Dette er en forferdelig situasjon for plassmakeren, som ønsker å hente det beste ut av enhver plass!
"In any environment we build—building, room, garden, neighborhood—always, what matters most of all is that each part of this environment intensifies life. We mean that it intensifies human life, animal life, emotional life, the life of storms, the life of wild grasses and lilies, the life of fish in a stream, the life of human kindness in a rough place where it may not be easy to find." – Christopher Alexander
Les mer på hjemmesida for den internasjonale plassmakerbevegelsen:


La deg inspirere av plassmakeren Shani Graham:


På samme vis som skomakeren lager sko som sitter godt om foten, lager plassmakeren plasser som sitter godt om livet.

En sko som sitter dårlig om foten gir smerter og kan føre til vridninger og slitasjeskader. Å legge ut på fjelltur med dårlig fottøy er høyrisikosport.

Slik er det også med dårlige plasser, de tapper deg for krefter og kan gi mentale gnagsår for livet.

Verdens dyktigste plassmaker er Ross Chapin!Relatert


Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.