Saturday, June 27, 2015

Den store lommenabolagsboka

En til meg, en til Kulturverks redaksjon og en til Terje Bongard.

Gled dere, denne boka er rå! Når jeg ser de vakre lommenabolagene som pryder sidene, blir jeg på gråten. Dette var min drøm!


Disse lommenabolagene er fulle av alexandrinske mønstre. Derfor er de også fulle av kjærlighet. De bobler over av kjærlighet. Kjærlighet til lommenabolaget, til inngruppa, til hverandre.


Dessverre fikk vi ikke oppleve dette. Men jeg tar med meg mine erfaringer og drømmer videre. Fordi drømmen om lommenabolaget er for fantastisk til å gi slipp på. Noe denne boka er et bevis på.


Det styrker også motivasjonen at Ross Chapin på eget initiativ har skrevet til meg og takket for mitt engasjement.


Terje Bongard sier om det alexandrinske mønster 37, som lommenabolaget har sitt utspring i:


"MØNSTERET BYGGER PÅ AKKURAT DET SAMME, OG VILLE VÆRT ET GLIMRENDE CASE-STUDY HVIS DISSE “SAMFUNNSFORSKERNE” HADDE VÅKNET, MEN SOM DU PÅPEKER: VI MÅ FÅ KONTROLL OVER DET GIGANTISKE PRODUKSJONSAPPARATET. DET ER DET SOM TRUER EKSISTENSEN VÅR."


Allerede nå, etter kun å ha bladd litt i boka, ser jeg at dette er en knallinvestering. De inspirerende bildene alene er verdt hvert eneste øre. Anbefaler alle Permalivs lesere om å skaffe seg et eksemplar, og slutte seg til kampen for InnGruppe-Samfunnet.


Kjøp boka her:


WWW.POCKET-NEIGHBORHOODS.NET


Last ned større foto her.


Jeg søkte i e-posten min og fant at jeg fremdeles har Chapin's melding fra 7. juli 2011. Her er den:


"Dear Øyvind,

I read your comment in Orion magazine after Kunstler's article, and followed your link to 'Village Towns'.  … Good work. And related to a book I wrote and work I do as an architect/developer (I've also been inspried by Chris Alexander).  I'll keep an eye on your site.
All the best,
Ross"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...