Sunday, June 14, 2015

System B

Slik går det når stats/markeds-duopolet installerer (det motsatte av skaper) et nabolag, nokså sterilt og livløst.

Det er kun allmenningene som kan SKAPE levende nabolag!

Bildet over er av ny rekkehusbebyggelse på Hamar, et talende bevis på at system B ikke fungerer.

Se større foto her.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...