Wednesday, June 3, 2015

Det godes problem

Kommentartråd her.
«Det godes problem» ligger i handikapprinsippet, og er en vinnerstrategi ifht. å oppnå status, hvis man blir sett.
Motsatt har vi taperstrategier, disse er langt mer risikable, og benyttes gjerne av mennesker med lavere status. Zahavis forskning på araberskriketrosten viser jo så altfor tydelig hvordan høystatusfuglene tar for seg av vinnerstrategiene.

Man har selvsagt også forskjellige personligheter, særlig hos menn, som en konsekvens av kvinnens makevalg.

De som har lest Terje Bongards bok "Det biologiske mennesket" forstår alt dette. De som ikke har lest denne boka forstår ingenting av verden og hvorfor mennesker handler som de gjør, og burde strengt tatt holde kjeft.

Se Bongard på Tankeranglingsfestivalen: https://www.youtube.com/watch?...

Hør Bongard hos Levevei: http://www.levevei.no/2013/02/...

Vil til slutt legge til at vårt samfunn er ondt, da vi gjennom kapitalismen har knyttet oss opp mot den mørke kraften i handikapprinsippet: http://www.kulturverk.com/2013...

Og jeg hater Norges forskningsråd, som drepte min datters framtid: http://blog.p2pfoundation.net/...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...